Update News

Update News ኣዝዩ ዝሕዝን ኣጋጣሚ

Update News ኣዝዩ ዝሕዝን ኣጋጣሚ

ኣዝዩ ዝሕዝን ኣጋጣሚ ፡ኣብ ሊብያ ኣብ መዳጎኒ ስደተኛታት ዚንታን ናብ ሰንበት ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ብዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ሓደ ኤርትራዊ መንእሰይ ብዝወረዶ ግድኣት ሂወቱ ክትሓልፍ ኪኢሉ ኣሎ።

ኣይኦኤም ሊብያ ብትዊተር ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ እዚ ኣጋጣሚ ነቲ ኣብ መዳጎኒ ማእከላት ሊብያ ዘሎ “ኣዝዩ ዘተሓሳስብን ኢሰብኣውን” ኩነታት ስደተኛታት ዘርእይ ምዃኑ ገሊጹ።

“ክውገድ ዝኽእል ትራጀዲ ብተደጋጋሚ የጋጥም ምህላው ቅቡል ኣይኮነን” ድማ ኢሉ።

ነቶም ካብቲ ዘጋጠመ ሓዊ ዝደሓኑ 50 ዝኾኑ ስደተኛታት ሕክምናዊ ሓገዛት ንምግባር፡ ኣባላቱ ናብቲ ስፍራ ከም ዘዋፈረ ዝገለጸ ኣይኦኤም ሊብያ፤ ነቲ ብዘይሕጋዊ መገዲ ን ስደተኛታት ዝእሰርሉ ኣገባብ ከብቅኣድላይ ዝትብሃለ ስጉምቲ ክውሰድሎም ድማ ይግባእ ብምባል፡ ስደተኛታት ዝዕቅቡሉ ካልእ ኣማራጺ ክድለይን ኣብቲ ጎንጺ ትፈጢርሉ ዘሎ ከባቢታት ዝርከቡ ሲቪላውያን ድሕነቶም ክሕሎ ከም ዝግባእን ገሊጹ።