History of the Kiss

The History of the Kiss

The History of the Kiss

ምስዓም ብደቂ ሰብ ክፍለጥ ካብ ዝጅምር ነዊሕ ዘመናት ከም ዝገበረን ጀማሪቱ ጥንታዊት ኣደ ምዃና “ተል ሚ ዋይ” ብዝብል ኣርእስቲ ዝተጻሕፈ መጽሓፍ ይገልጸልና። ኣደ፡ ነቲ ትሽዓተ ወርሒ ኣብ ማህጸና ዝተሰከምቶ ፍረ (ውሉዳ) ተገላጊላ ንምሕቋፍ ምስ በቕዐት፡ ንወዳ ወይ ንጓላ ዘለዋ ጽምኣት ፍቕሪ ንምግላጽ ብምስዕዓም ትገልጾ ነበረት። እዚ ብወላዲት ዝተጀመረ ልምዲ ምስዕዓም መግለጺ ፍቕሪ ጥራይ ዘይኮነ መርኣያ ኣኽብሮት’ውን ኮይኑ ኣብዚ ዘለዎ ደረጃ በጺሑ። ከምዚ ሎም ሳይንስን ተክኖሎጂን ማዕቢሉ ስልጠና ከይነገሰ ከሎ፡ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ዝርከብ ሕብረተሰብ፡ መራሒ ቀቢላ ዝሓልፈሉ መንገዲ ፍግም ብምባል ተኣማንነቱ ይገልጽ ነይሩ። እዚ ተርእዮ እዚ ሎሚ’ዉን ኣብ ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ይረአ’ዩ። ጥንታውያን ሮማውያን ንላዕለዎት ሓለፍቶም ዘለዎም ኣኽብሮት ኣብ ዝተፈላለየ ኣካላት ሰብነቶም ብምስዓም ይገልጹዎ ነይሮም። ንኣብነት ንጉስ ሮማ ንዘፍቅሮምን ዘቕርቦምን ፈተውቱን መኳንንቱን ከንፈሩ ክስዕምዎ ከፍቅደሎም ከሎ፡ ብማዕርግ ትሕቲ መኳንንቲ ዝስርዑ ድማ ከከም ደረጃኦም ለጠቕ ኢሎም ኣእጋሩን ኣእዳዉን ይስዕምዎ ምንባሮም ዝሕብሩ ጽሑፋት ኣለዉ።