Toilet Restaurant

Toilet Restaurant Would Loo Believe It

Toilet-Restaurant Would Loo Believe It ኣብ ኣመሪካ ናይ ፈለማ ምዃኑ ዝተነግረሉ ናይ ዓይኒ ምድሪ ቤት መግቢ፡ ካብ ከተማ ሎስኣንጀለስ ውጽእ ኢሉ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ከምእተኸፍተ ስካይኒውስ ዝተባህለ ማዕከን ዜና ሓቢሩ። ኣብቲ ቤት መግቢ፡ ዓማዊል ኣብ ናይ ዓይኒ ምድሪ ኮፍ መበሊ እዮም ተቐሚጦም ዝምገቡ፣ እቲ ዝቐርበሎም ብልዒ እውን ኣብ ዓይኒ ምድሪ ንሽንቲ ማይን ደገን ተባሂሎም ኣብ …

Toilet Restaurant Would Loo Believe It Read More »