refugee

Islanders on Lesbos block camp and port as refugee arrivals

Islanders on Lesbos block camp and port as refugee arrivals መንግስቲ ቱርኪ፡ ነቶም ኣብ ዶባት እታ ሃገር ተዓቚቦም ዝጸንሑ ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ዘእቱ ዶባታ ከም ዘርሓወቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ብሰንኪ ኣብ ሶርያ – ዞባ ኢድሊብ ዝቕጽል ዘሎ ኲናት፡ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ልዕሊ 80,000 ሶርያውያን ሃዲሞም ናብ ዶባት ቱርኪ ከም ዝኣተዉ ዝዝከር እዩ። እንተኾነ ቀዳማይ ሚኒስተር …

Islanders on Lesbos block camp and port as refugee arrivals Read More »