refugee numbers

Germany records big fall in refugee numbers | ጀርመን፡ ጽልኢ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ይስዕርር ኣሎ

Germany records big fall in refugee numbers ጀርመን፡ ጽልኢ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ይስዕርር ኣሎ ክልተ ኣባላት ኤስ.ከይ ዝበሃል ናይ ብሕቲ ትካል ጸጥታ ጀርመን፡ ንሓደ ኣልጀርያዊ ስደተኛ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት እናጋፍዑን እናዘለፉን እንከለዉ ዘርኢ ኣብ ዩትዩብ ዝተዘርግሐ ቪድዮ፡ ኣካል ናይቲ ኣብ ጀርመን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት በብእዋኑ እናዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ጽልኢ ከም ዝኾነ ፕረስ ቲቪ ሓቢራ። እቲ …

Germany records big fall in refugee numbers | ጀርመን፡ ጽልኢ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ይስዕርር ኣሎ Read More »