Georginio Wijnaldum

Georginio Wijnaldum ዋንይልደም መጻኢኡ ምፍላጥ ይኣቢ

Georginio Wijnaldum ዋንይልደም መጻኢኡ ምፍላጥ ይኣቢ መራሒት ፕሪመር ሊግ ዘላ ሊቨርፑል ካብ ትምክሓሎም ተጻወትቲ ሓደ ዝኾነ ዋንያልደም፡ ሓድሽ ውዕል ክፍርም ንዝቐርበሉ ዘሎ ሕቶ ጠልጠል ምባሉ ንደገፍቲ እታ ጋንታ ስግኣት ፈጢሩሎም። እዚ ኣብ ቅዲ ጸወታ ጀርገን ክሎፕ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝንገረሉ ተጻዋታይ፡ ውዕሉ ከሐድስ ብተደጋጋሚ ጻውዒት ክቐርበሉ ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ። ዋንያልደም ብዛዕባ’ዚ ኣብ ዝተሓተተሉ “ውዕለይ ከሐድስ ኣይህወኽን’የ። …

Georginio Wijnaldum ዋንይልደም መጻኢኡ ምፍላጥ ይኣቢ Read More »