ጽብቕቲ ቱፋሕ

ምስጢር እታ ጽብቕቲ ቱፋሕ

ግርማይ፡ ነታ ካብ ኣስመራ ሒዝዋ ዝመጽአ ኣውቶቡስ ሓራት፡ ኣብ’ቲ እትሓድረሉ ቦታ ከብጽሓ ተብተብ በለ። ቅድሚ ሕጂ ዘንጸባርቖ ዝነበረ ህዱእ ባህርያቱ፡ ኣብ ሎሚ በጺሑ ህጣሙ ጠፊኡ ነበረ። ኣእምሮኡ ምስታ ንፈለማ እዋን ቈጺርዋ ዝነበረ ጓል ሄዋን ጥራይ’ዩ ነይሩ። ከም መራሒ መኪና፡ ኣብ ትካል ህዝባዊ መጓዓዝያ ሓራት ተመዲቡ ካብ ዝሰርሕ ሸውዓተ ዓመት’ኳ ገይሩ እንተነበረ፡ እዚ ሕጂ ዘንጸባርቖ ዘሎ …

ምስጢር እታ ጽብቕቲ ቱፋሕ Read More »