ጻዊዒት ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ

ትማሊ ኣብ ውሽጢ መሳርዕና እንከለዉ ርእስና ከድንኑ ዘይከኣሉ: ሎሚ ኪኖ ትማሊ ኮይኖም ንያትና ኣምኪኖም: መንፈስና ንምድኻም: በቲ እንዳባህረሩ ዝሓለምዎ ሕልሚ ቐትሮም ከመርክኹናን እንተኾይኑሎም ከኣ: ህላዌ ሓድነትና ከፋፊሎም: እታ ብመስዋእቲ ዘረጋገጽናያ ሉኡላዊት ሃገረ ኤርትራ: ኣብ ክልተ ገሚዕካ ነበረያ ነበረ ንምግባራ: ውጥን ምምሕዳር ጻዕዳ ገዛ ኣሜሪካን ሕንጻጽ ዓባይ ብሪጣንያን ምዃኑ: ዓመታት ዘሕለፈ ስትራተጂካዊ መደባቶም’ኳ እንተኾነ: ዓባይ ብሪጣንያ …

ጻዊዒት ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ Read More »