ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ

20 ምልኩዓት ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ

ሓደ ሰብ ኣብ መዓልቲ ብገምጋም ካብ 50 ሽሕ ክሳብ 70 ሽሕ ዝበጽሕ ሓሳባት ይሓስብ። እዚ ኣብ ሓንጎልና ዝጠፍእ ሃልኪ ምስ ዝምዝገብ ናይ ኣስታት 10 ዋት ሓይሊ ኤለትሪክ ከብርህ ይኽእል። ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ልብና እትሃርሞ ህርመት ልቢ፡ ንኣስታት 32 ኪሎ ሜትር ኣብ መኪና ከጓዕዝ ይኽእል። እዚ ገምጋም’ዚ ኣብ ምሉእ ጉዕዞ ሂወትና ምስ እንግንዘቦ፡ ክሳብ ወርሒ ኣብጺሑ …

20 ምልኩዓት ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ Read More »