ማእከል ጥዕና ፎሮ ፡ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምክልኻልን ዓቢ ዕማም ትገብር

  ማእከል ጥዕና ፎሮ ፡ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምክልኻልን ንቕሓት ህዝቢ ኣብ ዘመናዊ ሕክምና ክብ ብምባልን ኣብ ምውሓስ ጥዕና ሕብረተሰብ ዕዙዝ ኣስተኣጽኦ ትገብር ኣላ። ሞያዊያን ናይ’ታ ማእከል ጥዕና ከም ዝሓበሩዎ፡ እታ ብሰለስተ ኣባላትን ውሱን ዓቕሚን ዝጀመረት ማእክለ፡ በብእዋኑ ብዝተኣታተወላ ናውቲን ዓቕሚ ሰብን ዝተማልአ ኣገልግሎት ክትህብ በቒዓ ኣላ። ሕጽረት ዓቕሚ ሰብን ናውቲ ስራሕን ዝነበሮ ኣገልግሎት ላቦራቶሪ፡ ኣብ’ዚ …

ማእከል ጥዕና ፎሮ ፡ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምክልኻልን ዓቢ ዕማም ትገብር Read More »