ህጻውንቲ

ኣዝዮም መስሓቃት ምስሊ ህጻውንቲ

ሓደጋታት ብኸመይ ንከላኸል? ነብስኻ ኣብ ሓደጋ ወዲቓ ረኺብካያ ትፈልጥ ዶ? ነቲ ዘጋጠመካ ሽግር ክትገጥም ዝተፈላለየ ብልሓት ክትጥቀም ትደሊ ትኸውን። ብኸመይ ክትገጥሞን ከመይ ዝበለ ኣገባብ መፍትሒ ክትጥቀምን ከም ዘለካ ምፍላጥ ከኣ መርኣያ ብልሒ ኢዩ። ሓደጋ ባርዕ ብኸመይ ትከላኸሎ? እቲ ሓደጋ ኣብ ውሽጢ ገዛ እንተኾይኑ ኣጋጢሙ፡ ኣየር ናብ ውሽጢ’ቲ ገዛ ኣትዩ ነቲ ባርዕ ምእንቲ ከየጋድዶ፡ ኣፍደገን መሳዂትን …

ኣዝዮም መስሓቃት ምስሊ ህጻውንቲ Read More »