Stop Fake News

Stop Fake News ሓቅነት ዘይብሉ ውጹእ ናይ ሓሶት ዜና።

Stop Fake News ሓቅነት ዘይብሉ ውጹእ ናይ ሓሶት ዜና።

ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ቅነ ኢትዮጵያውያን ኣብ ናይ ዓድዋ በዓል ንምብዓል ዝቃራረብሉ ዘለው ወቅቲ እዩ : ነዚ ብዓል ጉልባብ ብምግባር ድማ ከም ኣመሎም ናይ ሓሶት ዜ ክነዝሑ ጀሚሮምን ንዕዘቦምን ኣለና ::

ንኣብነት ኣብዚ ዝተተምየነ ገጽ ናይ ኢምባሲና ኣብ ፈደሪኢ ምንጪ ጠቂሱ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሪሽን Ethiopian broadcasting corparation ,
ኤምባሲ ኤርትራ ናብ ፈደረላዊት ሪፓብሊክ ኢትዮጵያ፡ ኣብ ናይ መበል 124 ዝኽሪ ኩናት ዓድዋ ናይ እንቋዕ ኣብጽሓኩም መልእኽቲ ከም ዝሰደደ ዝብል ሓበሬታ ኣመሓላሊፉ፡
እዚ ድማ ውጹእ ሓሶት ምዃኑ ሎሚ ኣባል ኤምባሲና Asmerom tekeste ሓቢሩና ኣሎ፡፡