President Isaias Afwerki

President Isaias Afwerki departs to Saudi Arabia

President Isaias Afwerki departs to Saudi Arabia

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡
ትማሊ 19 ለካቲት ኣብ ሰዓታት ምሸት፡
ኣብ ከተማ ሪያድ ኣብ ዝርከብ ቤተመንግስቲ፡ ምስ ወራስ ዓራት ንግስነት
ስዑዲ ዓረብ ልኡል መሓመድ ቢን
ሳልማን ቢን ዓብደልዓዚዝ ተራኺቡ፡
ኣብ ምድንፋዕ ክልተኣዊ ዝምድናን
ኣጠቓላሊ ምትሕግጋዝ ዞባ ቀይሕ
ባሕሪን ዘትዩ።
ኣብቲ ርክብ፡ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡
ኣብ ንግስነት ስዑዲ ዓረብ ዝካየድ ዘሎ
ገዚፍ ቁጠባውን ማሕበራውን ለውጢ፡
ነቲ ዞባ ኣዝዩ ኣገዳሲ ከምዝኾነ ገሊጹ።
ልኡል መሓመድ ቢን ሳልማን
ብወገኑ፡ ኣብ መንጎ ሃገራት ዞባ ቀይሕ
ባሕሪን ወሽመጥ ዓደንን ዝግበር
ምትሕግጋዝ – ትካላዊ መልክዕ ክሕዝ
ኣገዳሲ ምዃኑ ብምጥቃስ፡ እዚ ንሰላም፡
ጸጥታን ሓባራዊ ረብሓን፡ ከምኡ’ውን
ነቲ ዘሎ ዓቢ ሰብኣውን ተፈጥሮኣውን
ጸጋታትን ዕድላትን ብግቡእ ንምጥቃም
ዕዙዝ ተራ ከምዘለዎ ኣገንዚቡ።
ኣብ’ቲ ርክብ፡ ብወገን ኤርትራ
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን
ሳልሕን ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኣቶ የማነ
ገብረኣብን፡ ብወገን ንግስነት ስዑድያ
ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ
ልኡል ፈይሰል ቢን ፋርሓን ቢን
ዓብደላን ሚኒስተር ስቴትን ኣባል ካቢነ
ሚኒስተራትን ዶክተር ዕሳም ቢን ሳዓድ
ቢን ስዒድን ተረኺቦም ነይሮም።
ብዘይካ’ዚ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡
ምስ ሓያሎ ኣብ ጽላታት ጸዓት፡
ሃብቲ ዓሳ፡ ሕርሻን ዕደናን ከውፍሩ
ተገዳስነት ዘለዎም ስዑዳውያን ሰብ
ጸጋ ኣብ ዝተራኸበሉ፡ ኣብ ሞንጎ
ክልቲኡ ቁጠባታት ንዘሎ ድምር-ጸዓት
(synergies) ብምጥቃስ፡ ኤርትራ ንወፍሪ
ስዑድያ ሓንጎፋይ ኢላ ከምእትቕበሎ
ኣረጋጊጹሎም።
ኣቐዲሙ ብ17 ለካቲት እውን፡
ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ምስ ንጉስ ሳልማን
ቢን ዓብደልዓዚዝ ኣብ ዝገበሮ ርክብ፡ ኣብ
ምድንፋዕ ክልተኣዊ ዝምድና፡ ምዕዛዝ
ታሪኻዊ ዝምድና ኤርትራን ስዑድያን
ሓባራዊ ረብሓታተንን፡ ከምኡ’ውን
ንክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘገድሱ ዞባዊ
ጉዳያትን ምዕባለታትን ዘትዩ ነይሩ።
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ንጉስ
ሳልማን ቢን ዓብዱልዓዚዝ ብዝገበረሉ
ዕድመ መሰረት፡ ኣብ ስዑድያ ናይ
ሰለስተ መዓልታት ወግዓዊ ምብጻሕ
ንምፍጻም፡ ብ17 ለካቲት እዩ ናብ’ታ
ሃገር ገይሹ።