Alexandra

News of Alexandra

News of Alexandra

ኣለክሳንድራ ኣብ ዝተባህለ ከባቢ
ናይ ከተማ ጆሃንስበርግ፡ ክቱር ጎሓፍ
ዝመበገሲኡ ምዕልቕላቕ ኣናጹ ኣሎ።
ነዚ ዝተዓዘበ ሓደ ናይ ግብረ-ሰናይ
ማሕበር፡ ኣብቲ ከባቢ ንዝቕመጡ ሰባት
ኣናጹ ንክሃድኑ የተባብብዕ ኣሎ።
እዚ ላይፍላይን ዝተባህለ ማሕበር፡
ዝኾነ 60 ኣናጹ ሒዙ ዝመጸ ሰብ
ሓንቲ ተንቀሳቓሲት (ሞባይል)
ቴለፎን ብናጻ ክወሃብ ምዃኑ ድሕሪ
ምግላጹ፡ ዓበይትን ህጻናትን መጻወድያ
እናተጠቕሙ ኣብ ምህዳን ኣናጹ
ተዋፊሮም ምህላዎም እዩ ባፊንግተን
ፖስት ዝተባህለ መርበብ ዜና
ዝሕብር።እቲ ዕማም ንገሊኦም ሰባት ኣዝዩ
ቀሊል እዩ ኮይኑ ዘሎ። ከም በዓል
ጆሴፍ ሞታፖ ዝኣመሰሉ ምኩራት
ተሓዝቲ ኣናጹ ምዕቡል መፈንጠራታት
ኣለዎም። ንሱ ንኣብነት፡ ኣብ ሓደ
ምሸት 23 ኣናጹ ክሕዝ ክኢሉ ኣሎ።
ክሳብ ሕጂ ክልተ ግዜ ሰስሳ ኣናጹ
ሒዙ ከምጽእ ብምኽኣሉ ክልተ
ሞባይል ተዋሂቡ ኣሎ። ኩሎም ኣባላት
ስድርኡ ነናቶም ቴለፎን ክሳብ ዝሕዙ
ክቕጽሎ ምዃኑ ድማ’ዩ ዝገልጽ።
ኣብቲ ከባቢ፡ ተረፍ መረፍ ናይ
መግቢ ፈቐዶኡ ስለዝጓሓፍን መስመር
ረሳሕ ፈሳሲ ብኩሉ ስለዝውሕዝን፡
እቲ ከባቢ ንክትነብሮ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ
ምዃኑ እቲ ምንጪ ኣረዲኡ።