important information

new important information| ሎሚ ኣብ ዝወጸኦ ኢምግረሽን ሱዳንሓበሬታ

ሎሚ ኣብ ዝወጸኦ ኢምግረሽን ሱዳንሓበሬታ
ንኹሎም ወጻእተኛታት ነበርቲ ሱዳን ጉቡእ መንበሪ ፈቓድ ሕዞም ክንቐሳቐሱን ዘለዉ እቶም ብዘይ ሕጋዊ መንበሪ ዝንቐሳቀሱ ዘለዉ ድማ ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ተቐላጥፎም ጉቡእ ናይ መንበሪ ፍቃድ ክሕዙን ሎሚ ኣመልኪቱ ኣሎ።
እዚ ሎሚ ዝወጸ ምልክታ’ዚ ብልሙድ ክወጽእ ዝጸነሕን ነቶም ክሳብ ሕጂ ብዘይ ሕጋዊ መንበሪ ዝነብሩ ዘለዉ ዝምልከት ኮይኑ፡
ኩሎም ኤርትራውያን ዜጋታት ነበርቲ ሱዳን በዚ ሎሚ ወጺኡ ዘሎ ምልክታ ከይተሰናበድኩምን ከይተረበሽኩምን ፡ ኣብ ክሉ ዝገብሩዎ ምንቕስቓስ ወረቀት መንበሪኦም ከይፈሉዩ ንቡር ህወቶም ከካየዱ እና ሓበርና፡ እቶም ብዝኮነ ኣጋጣሚ ክሳብ ሕጂ መንበሪ ፍቃድ ዘይሓዙ ዜጋታት ጉቡእ ሕጋዊ መንበሪ ፍቃድ ኣብ ሓጺር ግዜ ክሕዙ ንላቦ።
እዚ ምልክታ እዚ’ውን ንኩሎም ዜጋታት ወጻኢ ካብ ካርቱም ንዝነብሩ ዘጠቃልል ኮይኑ፡ ዝኮነ ካብ ሕጊ ወጻኢ ንዘጋጥሞም ሕቶ ወይ ተርእዮ ተቀላጥፎም በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ተሌፎን 0183521000 ወይ ኣብ ቀረበኦም ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ማሕበረ ኮም ክሕብሩ ነዘኻኽር፡፡
ዓወት ንሓፋሽ!
ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ- ካርቱም