Depressing Stories

Most Depressing Stories- Mussie Eyob

Most Depressing Stories- Mussie Eyob

ሎሚ ሕማቅ ስማዕ ደንጉዩ ዝበጽሓና መርድእ

ስነ ጥበባዊ ሳዕሳዓይ ተዋሳይ ኣባል ጉጅለ ባህሊ ስኒት ዝነበረ  መንእሰይ ሙሴ እዮብ፡ሎሚ  ኣብ ከባቢ እንዳ ካንዘን ኣብ ዝነበረ መንበሪ ገዝኡ ትማሊ ሰንበት ዕለት 16/02/2020  ወጋሕታ ንግሆ ብድንገት ብሞት ካብዛ ዓለም ተፈልዩ ኣሎ ።ን ስነጥበባዊ ሓውናን ሙሴ ዘሕዝን ኣጋጣሚ’ዩ እሞ ኣምላክ ኣብ ሕቁፊ ኣብርሃም ይቀበልካ ፡ ንስድራቤትካን ፡ ፈተውትካን ድማ ጽንዓት ይሃቦም ንብል ብስም ኩሎም ስነ ጥበባውያን፡