Manchester United Fans

Manchester United Fans ደገፍቲ ዩናይትድ መጥቃዕቲ ኣካዪዶም

Manchester United Fans ደገፍቲ ዩናይትድ መጥቃዕቲ ኣካዪዶም

ኣቦ-መንበር ማንቸስተር ዩናይትድ
ኢድ ዉድዋርድ ኣብ መንበሪ ገዝኡ
ድሕሪ ዘጋጠሞ መጥቃዕቲ ተወሰኽቲ
ናይ ጸጥታ ሰባት ከም ዝቘጸረ ሓቢሩ።
ብኣመራርሓ’ዚ ኣቦ መንበር ዝተቘጥዑ
ደገፍቲ ሬድ ዴቭልስ ኣብ ዝሓለፈ
መዓልታት ንመንበሪ ገዛ ዉድዋርድ ከም
ዘጥቅዕዎ ይዝከር።
እዞም ካብ 20 ክሳብ 30 ዝኾኑ
ደገፍቲ፡ ናብ መንበሪ ገዛ ዉድዋርድ
ሓዊ ከም ዝደርበዩን ብዕሉግ መልእኽቲ
ዘለዎ ጽሑፍ ከም ዝለጠፉን’ዮም ፖሊስ
ከተማ ማንቸስተር ዝሕብሩ። ኣብ እዋን
እቲ መጥቃዕቲ ዉድዋርድ፡ በዓልቲ ቤቱን
ክልተ ደቁን ከም ዘይነበሩ ይግለጽ።
ይኹን’ምበር እቲ ኣቦ መንበር ኣብ
ቀጻሊ ኣብ ሂወቱን ሂወት ስድራቤቱን
ከጋጥሞ ንዝኽእል ሓደጋ ኣብ ግምት
ብምእታው እዩ ጸጥታኡ ከውሕስ ዝውስን
ዘሎ። ብርክት ዝበሉ ደገፍቲ ዩናይትድ
እዚ ወዲ 28 ዓመት ዉድዋርድ ካብ
መዝነቱ ክእለ እዮም ዝጠልቡ ዘለዉ።
ዉድዋርድ ካብ 2003 ኣትሒዙ እዩ ከም
ኣቦ-መንበር ማንቸስተር ዩናይትድ ኮይኑ
ዝዓይይ ዘሎ።
ንሱ ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ጸወታታት
እታ ጋንታ’ኳ እንተቦኸረ፡ ብረቡዕ ኣብ
ግጥም ካራቡኣ ካፕ ግን ዩናይትድ ንሲቲኣብ ዝሰዓረትሉ፡ ኣብ ስታድየም ኢትሓድ
ተራእዩ ኔሩ’ዩ። ዩናይትድ ዋላ’ኳ ናብ
ግጥም ፍጻመ ካራቡኣ ካፕ ክትሓልፍ
እንተዘይከኣለት፡ ሓድሽ ታሪኽ ክትጽሕፍ
ግን ክኢላ እያ። ኣብዚ ግጥም ኣሰልጣኒ’ታ
ጋንታ ኦሊ ጉናር ሶልሻየር ንኣሰልጣኒ
ማንቸስተር ሲቲ ፐፐ ጓርዲዮላ ካብ
ሜዳኡ ወጻኢ ንኽልተ ጸወታታት ዝሰዓሮ
ሳልሳይ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ኣሎ። ሶልሻየር
ኣቐዲሙ እውን ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ናይ
ዝሓለፈ ዓመት ብሽቶታት ራሽፎርድን
ኣንቶኒ ማርሻልን ተሓጊዙ ንጓርዲዮላ ኣብ
ኢትሓድ ስታድየም ረቲዕዎ ከም ዝነበረ
ኣይርሳዕን።
ኣቐዲሞም ኣሰልጣኒ ቶተንሃም
ሆዝየ ሞሪኖን ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል
ጀርገን ክሎፕን ነዚ ክብሪ ከም ዝበቕዑ
ይፍለጥ።
ዩናይትድ ኣብዚ ናይ ረቡዕ ምሸት
ጸወታ ብሸቶ ማቲች ጌራ 1ብ0 እኳ
እንተተዓወተት፡ ኣቐዲማ 3ብ1 ተሳዒራ
ብምንባራ ግን ብድምር ናይ ክልተ እግሪ
ጸወታታት ናብ ፍጻመ ካብ ምስጋር
ተዓንቂጻ’ላ። ሲቲ ኣብ ግጥም ፍጻመ
ካራቡኣ ካፕ ኣንጻር ኣስቶንቪላ’ያ
ክትጻወት። ፐፐ ጋርዲዮላ ዝሓለፈ ዓመት
ነዛ ጽዋእ ምስ ዋንጫ ፕሪመር ሊግን ኤፍ
ኤ ካፕን ሓዊሱ ከም ዝዓተራ ይዝከር። ካብ ግጥም ካራቡኣ ካፕ ተገሊፋ
ዘላ ዩናይትድ ጽባሕ ቀዳም ኣገዳስን
ሓያልን ናይ ፕሪመር ሊግ ጸወታ ይጽበያ
ከም ዘሎ ይፍለጥ። ዩናይትድ ቀዳም
ንዎልቭስ’ያ ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ዓዲማ
ክትጻወት መደብ ተሰሪዑላ ዘሎ። እዘን
ክልተ ጋንታታት ካብታ ራብዓይ ተርታ
ሒዛ ዘላ ቸልሲ ብሽዱሽተ ነጥቢ ድሒረን
ብምህላወን ከኣ እዚ ግጥም ንዓመታ ኣብ
ሻምፕዮንስ ሊግ ንምስታፍ ኣብ ዝገብረኦ
ዘለዋ ቅልስ መሪሕ ተራ ክህልዎ’ዩ።
ዩናይትድ ኣብዚ እዋን ኣብ መሳርዕ
ጋንታታት ፕሪመር ሊግ ኣብ ሓሙሻይ
ተርታ እያ ተሰሪዓ ዘላ።
እዛ ጋንታ ካብ 24 ጸወታታት ትሽዓተ
ግዜ ጥራይ ክትዕወት ምኽኣላ፡ ኣብ
ታሪኻ ሓደ ካብ ዝኸፍኡ ናይ ጸወታ
ግዜያት’ያ ተሕልፍ ዘላ። መስርሕ
ምስግጋር ተጻወትቲ ሎሚ ፍርቂ ለይቲ
ቅድሚ ምዕጻዉ ኸኣ መሳርዓ ንምድልዳል
ተወሰኽቲ ተጻወትቲ ንምፍራም ትጓየይ
ከምዘላ ይንገር።
ሶልሻየር ሎሚ ንናታን ቢሾፕን ጁድ
በሊንግሃምን ናይ መወዳእታ ፈተነ
ከካይደሎም ከም ዝኽእል ይግለጽ።
ሲቲ’ውን እንተኾነት ናብ ቶተንሃም ከይዳ
ተካይዶ ጸወታ እዩ ዝጽበያ ዘሎ።