refugee

Islanders on Lesbos block camp and port as refugee arrivals

Islanders on Lesbos block camp and port as refugee arrivals

መንግስቲ ቱርኪ፡ ነቶም ኣብ ዶባት እታ ሃገር ተዓቚቦም ዝጸንሑ ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ዘእቱ ዶባታ ከም ዘርሓወቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ብሰንኪ ኣብ ሶርያ – ዞባ ኢድሊብ ዝቕጽል ዘሎ ኲናት፡ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ልዕሊ 80,000 ሶርያውያን ሃዲሞም ናብ ዶባት ቱርኪ ከም ዝኣተዉ ዝዝከር እዩ። እንተኾነ ቀዳማይ ሚኒስተር ግሪኽ ኪያርኮስ ሚሶታኪስ፡ ናብታ ሃገር ክኣቱ ዝፍትን ዝኾነ ስደተኛ ብዝመጾ ክምለስ ምዃኑ እዩ ኣፍሊጡ። ቱርኪ ድሕሪ ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ዘእቱ ዶባታ ምኽፋታ፡ ኣስታት 500 ዝበጽሑ ስደተኛታት ካብቲ ተዓቒቦምሉ ዝነበሩ ቦታ ብምግዓዝ ናብተን ኣብ ግሪኽ ዝርከባ ብደሴታት ኤጅያን ዝፍለጣ ለስቦስ፡ ካዮስን ሳሞስን ከም ዝኣተዉ እዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ ዘለዉ። ዋሕዚ ስደተኛታት ኣብ ግዜኡ እንተ ዘይተቘጻጺሮሞ፡ ንሃገራት ኤውሮጳ ብፍላይ ከኣ ንግሪኽ ከራኻኽበለን ምዃኑ ፕረዚደንት ቱርኪ ረሲፕ ጣይፕ ኤርዶጋን ኣጠንቂቑ ኔሩ እዩ። እቲ ፕረዚደንት ነዚ ኣመልኪቱ ዝሓለፈ ታሕሳስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ሃገራት ኤውሮጳ ንዋሕዚ ሶርያውያን ስደተኛታት ንምቁጽጻር ሓገዝ ምስ ዘይገብራ፡ እቶም ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ዝሰግሩሉ ዶባት እታ ሃገር ክኸፍቶ ምዃኑ ኣጠንቂቑ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። ድሮ ሓንቲ ካብተን ካብ ቱርኪ ናብ ግሪኽ ዝጐዓዛ ዝነበራ ጀላቡ ብምግልባጣ ሓደ ህጻን ከም ዝሞተን እቶም ካልኦት ድማ ናብ ሆስፒታል ከም ዘምርሑን ሮይተርስ ሓቢሩ።