Hold Your Wee for a Wii

Hold Your Wee for a Wii

Hold Your Wee for a Wii

ዝኾነ ነገር ልዕሊ ዓቐን እንተኾይኑ ጸገም ከም ዘለዎ ንማንም ስውር ኣይኮነን። ከምኡ ስለ ዝኾነ’ዩ ኣበዋት መዓር
እንተበዚሑ ይመርር’ዩ ዝብሉ። እስከ ልዕሊ ዓቐን ዘስዕባ ጸገማት
ልዕሊ ዓቐን ማይ
ጀኒፈር ሊ ዝተባህለት ሰብ፡ “Hold
Your Wee for a Wii.” ኣብ ዝብል
ናይ ሬድዮ ውድድር ክትዕወት
ብምሕሳብ ልዕሊ ዓቐን ማይ ብምስታያ
ሂወታ ስኢና። እዛ ኣደ ክልተ ቈልዑት
ሰበይቲ “ሽንቲ ከይሸነ ንነዊሕ ዝጸንሐ
ይዕወት” ኣብ ዝብል ውድድር ክትዕወት
ብምባል’ያ ልዕሊ ዓቐን ማይ ሰትያ። እዚ
ብ hyper-hydration ዝፍለጥ ስኽራን
ማይ፡ ኣብ ሓንጎል ሓደገኛ ነውጺ
ብምፍጣር’ዩ ክሳዕ ሞት ዘብጽሕ።