Execution by Elephant

Execution by Elephant: Ancient Capital Punishment

Execution by Elephant: Ancient Capital Punishment

ንገበነኛታት ብሞት ምቕጻዕ፡ ዓይነቱ ደኣ ይፈላለ’ምበር ዳርጋ ኣብ ኩሉ ሕብረተሰባት ዘሎ እዩ። ኣብ ገለ ገለ ቦታታት እቲ ኣቀታትላ ናይቲ ገበነኛ ብዙሕ ዘየገርም ክኸውን እንከሎ፡ ኣብ ገለ ገለ ግን ዘስካሕክሕ እዩ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝወጸ መጽናዕቲ ከምዝሕብሮ ከኣ፡ ህንዲ ሓንቲ ካብተን ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ኣፈጻጽማ ናይ ሞት ፍርዲ ዝነበረን ሃገራት እያ። ካብ ማእከላይ መዋእል ክሳብ መበል 19 ክፍለ-ዘመን ኣብ ህንዲ ንሞት ዝተፈርደ ሰብ ብሓራምዝ ኣርጊጽካ እዩ ዝቕተል ነይሩ። እቲ ኣገባብ ቅትለት ኣብ ሮማ – ኢጣልያ ከምዝጀመረ ዝጠቅስ እቲ መጽናዕቲ፡ ብዙሕ ከይጸንሐ ናብ ሃገራት ምዕራብ፡ ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያን ህንድን ከምዝለሓመ እዩ ዘረድእ። ኣብ ህንዲ፡ ናይ ጸላኢ ወተሃደር፡ ግብሪ ዘይከፈለ ሰብ፡ ተቓውሞ ዘለዓዓለ ወይ ዘስምዐ ዜጋ፡ ብቐጥታ ብሓርማዝ ከምዝርገጽ እዩ ዝግበር ነይሩ። እቶም ሓራም ዝተፈላለየ ስልጠናታት ዝወሰዱ እዮም ነይሮም። ብመሰረት’ቲ መጽናዕቲ ከኣ ብውሑዱ ሰለስተ ዓይነታት ኣቀታትላ ይፈልጡ ነይሮም – ረጋጊጽካ ነቲ ግዳይ ምርፍታት፡ መሓውሩበብሓደ ሰሰሊዕካ ምድራባይ፡ ኣብ ንጎቶም ብዝተኣስረሎም በላሕቲ ላማታት ነቲ ግዳይ ናብ ጸፋሕቲ ስጋታት (ስላይስስ) ምቕያር። ብፍላይ እቲ ግዳይ ክሳቐ እንተደኣ ተደልዩ፡ እቲ ቅትለት ሰብ ኣኪብካ እዩ ዝካየድ። ብድሕሪ’ዚ እቲ ሓርማዝ መምርሒ ይወሃቦ’ሞ፡ ነቲ ግዳይ መሓውሩ በብሓደ እናሰልዐ ናብቲ ተኣኪቡ ዘሎ ሰብ ይድርብዮ። በዚ ከኣ፡ እቲ እኩብ ሰብ ፍርሒ ከምዝሓድሮ ይኸውን’ሞ ሕጊ ንኽጥሕስ ኣይተባባዕን ማለት’ዩ።