elephants on the road

elephants on the road in khao yai national park

elephants on the road in khao yai national park

እዛ ኣብ ስእሊ ትዕዘቡዋ ዘለኹም ሓርማዝ ካብቲ ኣብ ከባቢ ርእሰ ከተማ ታይላንድ – ባንኮክ ዝርከብ ሓደ ሕዙእ ስፍራ ትነብር ኮይና ብሃንደበት ካብቲ ስፍራ ናብ ደረት ጽርግያ ብምውጻእ’ያ ኣብ ልዕሊ መካይን ሓደጋ ኣውሪዳ። እዛ ካብ “ያኦ ካኦ” ተባሂሉ ዝጽዋዕሃገራዊ ሕዛእቲ ታይላንድ ዝወጸት ሓርማዝ ናብ ጽርግያ ብምእታው ነተን ዝሓልፋ መካይን ዓጊታ ደው ድሕሪ ምባል፡ ኣብ ልዕሊ’ዛ ኣብ ስእሊ ዘላ መኪና ሓዂራ። ኣብ ውሽጢ’ታ ማርቸደስ ዝዓይነታ መኪና ክልተ ሕጹያት ዝነብሩ ኮይኖም፡ ነገር ዕድል ኮይኑ ግን ክልቲኦም ብዘይ ዝኾነ ጉድኣት ተገላጊሎም። ኣብ ታይላንድ ተመሳሳሊ ተርእዮ ዝኽሰት ኮይኑ፡ ሓንቲ ሓርማዝ’ውን ናብ ሓደ ቤት መግቢ ብሃንደበት ብምእታው ዕግርግር ምፍጣራ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ይገልጽ።