coca-cola

Effects of coca cola

Effects of coca-cola

ልዕሊ ዓቐን ኮካ
ምናልባት ስድራ ከሰዓት ቈልዑ ንደቆም “ብብዝሒ ኮካ እንተደኣ
ወሲድኩም ክትሞቱ ኢኹም” እናበሉ የፈራርሑ ይኾኑ’ዮም። እንተኾነ
ግን ብርግጽ ብብዝሒ ኮካ ብምስታያ ዝሞተት ሰበይቲ ኣላ።
ናታሻ ሃሪስ ዝተባህለት ጓል 30 ዓመት ኒውዚላንዳዊት፡ ኣብ መዓልቲ 2.2 ጃሎን ኮካ ብምስታያ’ያ ናብ ሞት በጺሓ።
2.2 ጃሎን ኮካ ማለት፡ ኣርባዕተ ነናይ ክልተ ሊትሮ ጥርሙስ ወይ ድማ 24 ዕሹግ ታኒካ ኮካ ማለት’ዩ። እዛ ንነዊሕ
ዓመታት ብብዝሒ ኮካ እትወስድ ዝነበረት ናታሻ ቅድሚ ምማታ (2010) ብዝተፈላለዩ ሕማማት ትሳቐ ምንባራ ሓካይማ
ይገልጹ።