coronavirus

coronavirus how many infected

coronavirus how many infected

ነቲ ቫይረስ ንምቁጽጻር ትቃለስ ኣብ ዘላ ቻይና፡ ዛጊት 20,696 ሰባት በቲ ቫይረስ ክልከፉ እንከለው፡ ቁጽሪ ምውታት 427 በጺሑ ኣሎ።ክሳብ ሕጂ ካብ ቻይና ወጻኢ፡ በቲ ቫይረስ ተለኪፉ ዝሞተ ንፈለማ እዋን ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ፊሊፒንስ ኣጋጢሙ።እቲ ዝሞተ ወዲ 44 ዓመት ቻይናዊ ኮይኑ፤ ካብ ውሃን እዩ ናብ ፊሊፕንስ ገይሹ ዝቀነየ እዩ ።ካብ ቻይና ንዝመጹ ገያሾ ወጻእተኛታት ምእታው ብዙሓት ሃገራት ክኽልክላ እንከለዋ፤ ንዜጋታተን ድማ ኣብ መወሸቢ ከም ዝጸንሑ ይገብራ ኣለዋ።