40 ዓመት ዘቑጸረ ድቂ!

40 ዓመት ዘቑጸረ ድቂ!

ብ ከተማ ቦጎታ – ኮሎምቢያ ዝምቕማጣ ሓንቲ ስማ ዘይተገልጸት ጓል 82 ዓመት ሰበይቲ፡ 40 ዓመት ዘቑጸረ ድቂ ኣብ ማህጸና ከተጽንሕ ብምኽኣላ ንሓያለ ወገናት ኣገሪማ። ብመሰረት ሓካይም ኮሎምቢያ፡ እታ ሰበይቲ ከብዳ ብተደጋጋሚ ከቐንዝዋ ምስ ጀመረ’ያ ፍወሳ እንተረኸበት ኢላ ናብ ሆስፒታል ኣምሪሓ። ኣብኡ መርመራ ብዝተገብረላ ድማ፡ ኣብ ማህጸና ክዓኩኽ ዝቐረበን ናብ ደረቕ ዝተለወጠን (mummified) ድቂ ከምዘለዋ ተረጋጊጹ። እቲ ድቂ ብመጥባሕቲ ከምዝወጽእ ድሕሪ ምግባሮም ከኣ መዓስ ከምዝማዕበለ ንምፍላጥ ተወሳኺ መርመራ ክገብሩ ተገዲዶም። ኮይኑ ድማ እታ ኣደ ገና ጓል 42 ዓመት እንከላ ዝጠነሰቶ ከምዝኾነ ከረጋግጹ ክኢሎም። ክኢላታት ጥዕና ከምዝሕብርዎ፡ እዚ ሳሕቲ ዘጋጥም ዘይንቡር ተርእዮ’ዚ ብቋንቋ ኢንግሊዝ ‘Lithopaedian’ ተባሂሉ’ዩ ዝጽዋዕ። ድቂ ካብቲ ቀንዲ ቦታኡ (ማህጸን) ወጺኡ ክዓኩኽ ክጅምር እንከሎ ድማ’ዩ እቲ ጸገም ዝኽሰት። እቲ ጽቡቕ ነገሩ ግን፡ እቲ ድቂ ተሳሒቡ ዳግማይ ናብ ቦታኡ ክምለስ ዘይክእል ገዚፍ እንተኾይኑ ኣብኡ እንከሎ ናይ ምድራቕ መስርሕ ከካይድ ይጅምር። ምናልባት ኣብ መንጎ ኸይምሽምሽ’ሞ ብኡ ኣቢሉ ነታ ኣደ ናብ ሓደጋ ከየቃልዓ ከም ሓጹር ኮይኑ ዝከላኸል ‘ካልሺዩም’ ዝተባህለ ባእታ’ውን ኣብኡ ኮይኑ ተራኡ ይጻወት። ከምዚ ዓይነት ድቂ ከይተፈልጠ ንሓያለ ዓመታት ክጸንሕ ከምዝኽእል እቶም ክኢላታት ወሲኾም የረድኡ።