33 ሰዓታት

33 ሰዓታት ብዘይ ዕረፍቲ ዝተዛረበት

ኤሪ ካሊ ጀንደላ ዝተባህለ ኖርወጃዊት ናይ ኩነታት ኣየር ጋዜጠኛ፡ ን33 ሰዓታት ብዘይ ትንፋስ (ዕረፍቲ) ከተንብብ ብምኽኣላ ናይ ዓለም ክብረ-ወሰን ክትሕዝ ኣብ ርእሲ ምኽኣላ፡ ካብቲ ትሰርሓሉ ትካል ገዚፍ ናይ ገንዘብን ንዋትን ሽልማት ክትረክብ በቒዓ ኣላ። ቢቢሲ ከምዝሓበሮ፡ እታ ጓል 31 ዓመት ጋዜጠኛ 24 ሰዓታት ምስ ሓለፈት ነቲ ተታሒዙ ዝጸንሐ ክብረወሰን ስለዝሰበረቶ ከተቋርጽ ትኽእል ነይራ። ይኹን’ምበር ብዘይ ምልህላህን ምዕባሳን ክሳብ 33 ሰዓታት ክትቅጽልምኽኣላ ፍሉይ ተወህቦ እዩ። እቲ ምንጪ ንሓለፍቲ ናይቲ ትካል ጠቒሱ ከምዝገለጾ፡ ድሕሪ’ቲ ኣድካሚ ስራሕ ኩሉ ሰብ ከተዕርፍ እናተጸበያ፡ ቢራ ክትሰቲ ናብ ባር እያ ኣምሪሓ። እዛ፡ ቲቪ2 ኣብ ዝተባህለ መደበር ቴለቪዥን ኖርወይ እትሰርሕ በዓልቲ ሞያ፡ ቅድሚ ሕጂ ክብረ-ወሰን ንምስባር ተወዳዲራ ከምዘይትፈልጥ እዩ ቢቢሲ ዝገልጽ። ቅድሚ ጀንደላ ነቲ ዓለማዊ ክብረ-ወሰን ሒዙ ዝጸንሐ ጋዜጠኛ መን ምዃኑ እቲ ምንጪ ዝሃቦ ሓበሬታ የለን።