ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ናይ ሱዳን መገሽኡ ዛዚሙ ተመሊሱ።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ብዕድመ ኣቦ-መንበር ልኡላዊ ባይቶ ጀነራል ዓብዱልፋታሕ ኣልቡርሃን፡ ካብ 25 ሰነ ኣብ
ሱዳን ዝገበሮ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ዛዚሙ፡ ብቀዳም 27 ኣብ ሰዓታት ፍርቂ መዓልቲ ተመሊሱ።
ኣብ’ዚ ናይ ሰለስተ መዓልታት ዑደቱ፡ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ምስ ኣቦ-መንበር ልኡላዊ ባይቶ ጀነራል ዓብዱልፋታሕ
ኣልቡርሃን፡ ከምኡ’ውን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሓምዶክ ተራኺቡ፡ ኣብ ምድንፋዕ ክልተኣዊ ዝምድናታትን
ሓባራዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ዞባዊ ጉዳያትን ምዕባለታትን ብሰፊሑ ዘትዩን ሓሳባት ተለዋዊጡን።
ምስ ኣቦ-መንበር ልኡላዊ ባይቶ ኣብ ዝተገብረ፡ ብቐንዱ ኣብ ሓድሽ ፖለቲካዊ ሃዋህው ሱዳንን ድሕሪ ስምምዕ ሰላም
ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝመጸ ዞባዊ ምዕባለታትን ዘተኰረ ዘተ፡ ክልተኦም መራሕቲ – ገስጋስ ናይቶም ኣቐዲሞም
ዝተበጽሑ ናይ ምትሕግጋዝ ስምምዓት ብምግምጋም፡ ሓባራዊ ሽርክነትን ዞባዊ ውህደትን ንምዕዛዝ፡ ከምኡ’ውን
ብክልቲአን ሃገራት ወጺኡ ዘሎ ጥሙሓዊ መደባት ብኣድማዕነት ንምትግባር፡ ሓባራዊ ጻዕሪ ክድንፍዕ ኣብ ስምምዕ
በጺሖም።
ፕረዚደንት ኢሳይያስን ቀዳማይ ሚኒስተር ሓምዶክን ድማ፡ ምትሕግጋዝ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ምርጫ ዘይኮነ ግድነታውን
መሰረታውን ከምዝዀነ ጸቒጦም ድሕሪ ምዝርራብ፡ ኣብ መንጐ ሃገራት’ቲ ዞባ ዝፍጠር ምስሕሓብን ፍልልያትን
ዝፍታሓሉ መቓን ከምዝኸውን ጽኑዕ እምነቶም ገሊጾም።
ብዘይካ’ዚ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ምስ ምኽትል ኣቦ-መንበር መሰጋገሪ ልኡላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል መሓመድ ሓምዳን
ደግሎ ተራኺቡ ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ኣተኲሮም ተዘራሪቦም።
ጀነራል መሓመድ ሓምዳን ደግሎ ድማ፡ ንክብሪ ፕረዚደንት ኢሳይያስን ምስኡ ሓቢሮም ዝተጓዕዙ ሰበ-ስልጣንን
ብህቡባት ስነ-ጥበበኛት ዝተሰነየ ሙዚቃዊ ምርኢትን ናይ ድራር እንግዶትን ጌሩሎም።

ብዘይካ’ዚ፡ ፕረዚደንት ኢሳይያስን ምስኡ ዝተጓዕዙ ሰበ-ስልጣንን፡ ካብ ካርቱም 127 ኪሎ-ሜተር ርሒቑ ናብ
ዝርከብ ፕሮጀክት ሕርሻዊ ልምዓትን ኣግሮ-ኢንዱስትሪን ዑደት ኣካዪዶም።
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን፡ ምስ ፕረዚደንት ኢሳይያስ
ኣፈወርቂ ሓቢሮም ተጓዒዞም ነይሮም።