ፈደራላዊ መንግስቲ ምስ ኤርትራ ስምምዕ ሰላም ንዘይተወሰነ ግዜ ከናውሖ ክጠልብ እዩ

ዕዉት ኣተገባብራ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያን ናይሮቢን – ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ፈደራላዊ መንግስቲ – ምስ ኤርትራ ኣብ ባይታ ዝተበጽሐ ስምምዕ ሰላም ንዘይተወሰነ ግዜ ከናውሖ ክጠልብ እዩ። ኢትዮጵያ ንደጋዊ ጸቕጢ ትምብርከኽ ድያ? እዚ ድማ እቶም ዝቕጽሉ መዓልታት – ከምኡ’ውን ኣዋርሕ – ክገልጽዎ እዮም። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ስምምዕ ሰላም ካብ ዝፍረም ኣርባዕተ ዓመት ሓሊፉ። ስለምንታይ እቶም ግዳማዊ ሓይልታት ነቲ ኣብ ኣስመራ 2018 ዝተፈረመ መስርሕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ሶማልያን ዓንቂፎሞ፣ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ – ግንባር ተግራይ ዝነበረ መስርሕ ሰላም ኣብ ፕሪቶርያ 2022 ናብ ፍረ ንምብጻሕ ድማ ብኹሉ ዓቕሞም ሰሪሖም? ካብ ዋዕላ ሰላም ፕሪቶርያ ዝወጸ ምስጢራዊ ዘይተኣወጀ ስምምዕ ኣሎ ድዩ? ብፍላይ ኣብ 2018 ኣብ መንጎ ኤርትራ – ኢትዮጵያን ሶማልን ዝተገብረ ስምምዕ ሰላም ብዝምልከት። ስለምንታይ እዮም ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ክዛረቡ ሸለል ኢሎም፣ እቶም ዝተዛረቡ ድማ – ሓይልታቱ ካብ መሬት ትግራይ ንኽስሕብ – መንግስቲ ፌደራል – ምስ መንግስቲ ኤርትራ – ኣብ ምርድዳእ በጺሑ ምባል ዝተሓጽረ? ዕላል ናይቶም ኣብ ቻነል ቀርኒ ኣፍሪቃ ቃለ መሕትት ዘካየድኩሎም ኢትዮጵያውያን ጋዜጠኛታት ግን፣ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብድሕሪ መጋረጃ እንታይ ይካየድ ከምዘሎ ኣግሂዱልና። እቲ ዘገርም ሓደ ካብኣቶም ርእይቶኡ ብንጹር ምስ ተዛረበ – ‘ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈጸመ ስምምዕ ሰላም ንህዝቢ ኤርትራ ከም ዝጎድኦ – እዚ እዩ ኣብ ኲናት ሓድሕድ ዘሰጋገሮ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ዋዕላ ፕሮቶርያን ኬንያን ሓቀኛ ሰላም ከም ዝረኸበ – በዚ መንገዲ’ዚ ድማ ክቕጽል እዩ’ ብምባል መደረኡ ዛዚሙ። እታ ስእሊ ኣብ ኣእምሮይ ክትዛዘም ክልተ ሰሙን ተጸቢየ – ቅድሚ ኣብ ቻነል ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ ዝምልከት መደብ ምቕራበይ፣ ቃለ መሕትት ምስ ኢትዮጵያዊት ጋዜጠኛ ድሕሪ ምክያደይ – እቲ ዛንታ (ዋጋ ወርቅን ዕንጨይትን) ዘኪረ። እዚ ድማ ከምዚ ዝስዕብ እዩ።.. ዋጋ ሓደ ነገር ኣብ ዋግኡ ዘይኮነስ ኣብ ኣድላይነቱ እዩ ዝምርኮስ። ወርቂ ክቡር እኳ እንተኾነ፣ ምስ ዝጥሕል ግን ዕንጨይቲ ካብ ወርቂ ይኸብር። ምኽንያቱ ነቲ ዕንጨይቲ ሒዝካ ነቲ ወርቂ ትገድፎ። ንዝኾነ ሰብ ኣቃሊልካ ኣይትርኣዮ – መድሓኒኻ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኣሕዋትና፡ ካብ ሕሉፍ ተሞክሮታት ዘይተማህሩ ይመስሉ። – ዋጋ ኤርትራን ህዝባን ክሳብ ሕጂ ኣይፈልጡን – ከምኡ’ውን ተራ ኤርትራ ኣብ ምርግጋጽ ሰላምን ድሕነትን ቀርኒ ኣፍሪቃ..ምንጪ ናይዚ ሓበሬታ ካብ ገጻት Abdulkadir Bakri Hamdan (Horna-Mediagroup) ምኻኑ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ነዚ ሓበሬታ ብተገዳስነት ሼር ብምግባር ናብ ኩሉ ነብጸሓዮ።