ጻዊዒት ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ዓለም

መንግስታት ዜጋታቶም ህዝቢ ኣብ ዝመዝሓሎም ከም ዕዳጋ ኣብ ዝኣመሰሉ ከባቢታት መሸፈኒ ገጽ
(ማስክ) ንኽጥቀሙ ከተባብዑ ከም ዝግባእ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ጸዊዑ።
እቲ ውድብ ነዚ ጻውዒት ዘቕርብ ዘሎ፡ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ምስ ምንካይ ሞትን መልከፍቲን ኮሮና
ቫይረስ ኣብ’ተን ሃገራት ተኣዊጁ ዝነበረ ናይ ምንቅስቓስ እገዳ ከፋኹሳ ኣብ ዝጀመራሉ እዋን’ዩ።
ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ለበዳ ኮረና ቫይረስ ገና ምሉእ ብምሉእ ስለ ዘይጠፈአ ፡ ማሕበራዊ ርሕቀትን ኢድ
ምሕጻብን ኣብ ቦታኡ ኮይኑ ህዝቢ ብፍላይ ህዝባዊ መጓዓዝያ ኣብ ዝጥቀመሉ እዋን መሸፈኒ ገጽ (ማስክ)
ምጥቃም ክርስዕ ከም ዘይብሉ ኣተሓሳሲቡ ። እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ጥንቃቐታት ድማ ኣብ ምክልኻል
ምስፍሕፋሽ ኮረና ቫይረስ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ እቲ ውድብ ገሊጹ