ጻዊዒት ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ

ትማሊ ኣብ ውሽጢ መሳርዕና እንከለዉ ርእስና ከድንኑ ዘይከኣሉ: ሎሚ ኪኖ ትማሊ ኮይኖም ንያትና ኣምኪኖም: መንፈስና ንምድኻም: በቲ እንዳባህረሩ ዝሓለምዎ ሕልሚ ቐትሮም ከመርክኹናን እንተኾይኑሎም ከኣ: ህላዌ ሓድነትና ከፋፊሎም: እታ ብመስዋእቲ ዘረጋገጽናያ ሉኡላዊት ሃገረ ኤርትራ: ኣብ ክልተ ገሚዕካ ነበረያ ነበረ ንምግባራ: ውጥን ምምሕዳር ጻዕዳ ገዛ ኣሜሪካን ሕንጻጽ ዓባይ ብሪጣንያን ምዃኑ: ዓመታት ዘሕለፈ ስትራተጂካዊ መደባቶም’ኳ እንተኾነ: ዓባይ ብሪጣንያ ትማሊ ዕለት 16 ሕዳር 2022: ሰራዊት ኤርትራ ካብ ክልል ትግራይ ክወጽእ ክስግደድ ኣለዎ ክትብል እንከላ: እታ ኣብ ርእሲ ሃገረ ኤርትራ ወትሩ እትሕንሕን ምምሕዳር ጻዕዳ ገዛ ኣሜሪካ ብወገና: ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት 16 ሕዳር 2022 ምምሕዳር ጻዕዳ ገዛ ኣሜሪካ ብሙስጡር መንገዲ: ሓይልታት ወጻኢ ካብ ክልል ትግራይ ክወጽእ ከም ዘለዎም ብምንጻር: ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ሉኡላዊ መርየቱ ምዃኑ: ብውሳኔ ኮምሽን ዶብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተበየነ ሉኡላዊ መሬት ባድመ ለቒቑ ንኽወጽእ ዘመላኽት ውስጠዛዊ መልእኽቲ ብምሕላፍ: ኣብ’ቲ ናይ ፕሪቶርያን ከንያን ስምምዕ: ምምሕዳር ጻዕዳ ገዛ ኣሜሪካ: ኣብ ልዕሊ ፖሊስታት መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝተዓወተ ብምግላጽ: ኤርትራ ካብ ክልል ትግራይ ክትወጽእ: ብሓደ ስሙ ብዘይገለጸ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣቢሉ ይሓተሉ ኣብ ዘሎ እዋን: ሽዩጣት ኤርትራውያን ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተን: ፕሮፈሰር በረኸት ሃብተስላሴን ዝርከብዎም ምሁራት ኢና በሃልትን: ተልመዴን ፖለቲከኛታት መራሕቲ ውድባት በሃልቲ በየነ ገረግዝጊሄር (ንፉይ)ን ደገፍ ነቲ ኣሜሪካ እተካይዶ ዘላ ተጻብኦ ኤርትራ ንምድጋፍን: ንውጥን ጃንዳ ወያነ ንምትግባርን ምዕዋትን: ናይ ደገፍን ንሕና ተቛወምቲ ኤርትራ ብጉዳይ ኤርትራ ክንላዘብ ክፍቀደና ኣለዎ ዝመልእኽቱ ጫሌዳ ደብዳቤ: ናብ ላዕለዋይ ሉኡኽ ጻዕዳ ገዛ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ማይክ ሃመር: ናይ ጥርዓን ደብዳቤ ክጽሕፉ መደብ ኣውጺኦም ንምትግባሩ ኣብ መስርሕ ምውድዳብ ኣለው:: ንተጻባኢኻ ምንዓቕ: ናብ ውድቀት ከምርሓካ ስለ ዝኽእል: እዚ እዞም ሽዩጣት ኤርትራውያን ክጽሕፍዎ መዲቦም ዘለው ናይ ጥርዓን ደብዳቤ :ንኣሜሪካ ከም ገባሪትን ሓዳጊትን ፖሊስ ዓለምና ገይሮም ወሲዶም ይጽሕፉላ ኣብ ዝሃለውሉ እዋን: ንሕና ‘ውን ከም ኤርትራውያን ሃገራውያን: መንግስቲ ኤርትራ ንዝወስዶ ኩለንትናዊ ስጉምትታን: ዘካይዶም ፖለቲካዊ ዝምድናታትን: ዝኽተሎ ፖለቲካዊ መስመርን: ደገፍቱ ምዃና ብምርግጋጽ: መንግስታት ቻይናን ሩስያን ከም ወነንቲ ናይ ቀውፊ ድምጽን: ዓበይቲ ሓያላን ሃገራት ዓለምና ምዃነን ብምግንዛብ  ኩሉ ኤርትራዊ ሃገራዊ ንሓደ መልእኽቲ ዘነጽር መዘክር ኣዳሊና: ናብ ወጻኢ ሚኒስተራት ቻይናን ሩስያን: ናብ ኣምባሳደራት ቻይናን ሩስያን ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንዝኾኑ መንግስታት ቻይናን ሩስያን: ንዘለና ደገፍ ንመንግስትና መንግስቲ ኤርትራ ናብ መንግስታት ቻይናን ሩስያን ከነቕርብን: መንግስታት ቻይናን ሩስያን ኣብ ኩሉ መዳያት: ደገፈን ንመንግስቲ ኤርትራ ብምሃብ: ወትሩ ካብ ክስዕብ ዝኽእል ጣልቃን ምትኹቷኽን ኣሜሪካን ሃገራት ምዕራብን ክከላኸሉልና ወሳኒ ዝኾነ ደብዳቤ ጺሒፍና ከነቕርብ: ሳሕል ፕረስ ህጹጽ ጻዊዒቱ የቕርብ:: ሰማእታትና ብመብጸዖኦም ይደበሱ  ከም ወትሩ ዓወት ንሓፋሽ ምንጪ ናይዚ ሓበሬታ ካብ ገጻት ሳሕል ፕረስ ምኻኑ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ነዚ ሓበሬታ ብተገዳስነት ሼር ብምግባር ናብ ኩሉ ነብጸሓዮ።

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *