ግብጺ

ግብጺ፡ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንበጻሕቲ ዓጽያቶ ዝጸንሐት ፒራሚዳት ከፊታቶ።

ግብጺ፡ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንኣስታት ሰለስተ ኣዋርሕ ንበጻሕቲ ዓጽያቶ ዝጸንሐት ፒራሚዳት፡
ከፊታቶ።
ድሕሪ’ቲ ናይ ምኽፋት ውሳኔ፡ ሓያሎ በጻሕቲ ናብ’ቲ ኣብ ‘ጊዛ’ ዝርከብ ፒራሚድ ክውሕዙ
ከምዝጀመሩ፡ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ኣረዲኡ።
ብሰንኪ’ቲ ናይ ምዕጻው ስጕምቲ፡ ኣታዊታት ጽላት ቱሪዝም ግብጺ ብናህሪ ከምዘንቈልቈለ ዝሕብሩ
ሰብ-መዚ’ታ ሰሜን ኣፍሪቃዊት ሃገር፡ ዳግም ንምሕዋዩ፡ ልዕሊ ሰለስተ ቢልዮን ዶላር ክስላዕ ምዃኑ
ገሊጾም።
ዓንድ-ሕቖ ቍጠባ ግብጺ ምዃኑ ዝግለጽ ጽላት ቱሪዝም፡ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ብሰንኪ ዝርአ ሽበራዊ
ንጥፈታት፡ ብኣሉታ ተጸልዩ ምጽንሑ’ዩ ዝሕበር።
እታ ሃገር፡ ቅድሚ 2011 ኣብ ዝነበረ እዋን፡ ካብ ቱሪዝም ዓመታዊ ብገምጋም ኣስታት 12 ቢልዮን
ዶላር ኣታዊ ትረክብ ምንባራ፡ ጸብጻባት ይጠቕሱ።
ብዘይካ’ዚ፡ እቲ ጽላት፡ ንልዕሊ ሰለስተ ሚልዮን ዜጋታት ዕድል ሽቕለት ከምዝፈጥር’ዩ ዝግለጽ።
ለበዳ ኮሮና ቫይረስ፡ ንእቶት ናይ’ቲ ጽላት ብኣስታት ፍርቂ ከጕድሎ ከምዝኽእል፡ ንኩነታት’ታ ሃገር
ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ይእምቱ።