ጉጅለ ህወሓት ናብ ኤርትራ ዝወንጨፎ ሚሳይል

ህዚቢ ዘይፈልጦ ዓቢ ሓበሬታ ዝሓዘ እዩ ብተእዳስነት ሼር ንግበሮ፡ ልክዕ ቅድሚ ክልተ ዓመታት፡ ብ14 ሕዳር 2020 – ጃንዳ ወያነ ናብ ኤርትራ ሚሳይል ዝወንጨፈሉ እዋን ኢዩ፡ ብ15 ሕዳር ልክዕ ከም’ዛ ሎሚ ድማ፡ መራሕቲ እቲ ጃንዳ ከይ’ሓነኹ “ኣጽዋራትና ኣብ ርእሲኦም ከነፍስሰን ኢና፡ ምሩጻት ዒላማታት ነጥቅዕ ኣለና፡ ነቲ ርሑቅ ዘሎ ዉን ከነረኻኽበሉ ኢና”, …. ወዘተ፡ ብምባል፡ ንሰማዒ ክሳብ ዘደንጽዎ ዝተጃሃርሉ ዕለት ኢዩ። እቲ ዕላማታት መጥቃዕቲ ስትራተጂካዊ ኣጽዋር (ሚሳይላት) ማለሊት ኣብ ርእሲ ኤርትራ፡ ልዕሊ 100-ኢዩ ኔሩ። የግዳስ፡ ኣብ 17-መዓልታት ዕምራ ዘሕጸራ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፡ ዲል ኣይሃባን። በቲ ኣብ ዉሑዳት መዓልታት ዝተኻየደ ደብዳባት ግን፡ ኣብ ኣስመራ፡ ደቀምሓረ፡ መንደፈራ፡ ሰንዓፈ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታትን መንበረ ኣባይትን መጠናዊ ዕንወት ኣዉሪዱ ኢዩ። ንኣብነት፡ ኣብ ከባቢ ስፐይስ እንዳ’ጀርመን፡ ኣብ ጂራ-ፊዮሪ ዝወደቀት ሚሳይል፡ ብኡ ንብኡ ንሓደ ፈረስ ክትወስድ ከላ፡ ንሓደ ኣቦ ኣቁሲላ (ኣብ’ዚ ናይ ERi-TV ዶክሜንታሪ ዝርአ ዘሎ ሰብኣይ)፡ ብድሕሪኡ ዉን እቶም ኣቦ ኣብ ዝተናዉሐ ተሳቅዮም ሂወቶም ስኢኖም። ኣብ ከባቢ ሓደስቲ ገዛዉቲ ቤት-ምኻ ዓዲ-ሰጉዶ ዝወደቀ ሚሳይላት፡ ኣብ መንበረ ኣባይትን ንብረትን፡ ከፊላዊ ዕንወት ኣዉሪዱ። ብሓፈሻ፡ ታህዲት እቲ ድምጺ ሚሳይል – ካብ’ቲ “ጉራ” ናይ ዋንኡ ጃንዳ ዘፍልዮ ደኣ ኣይነበረን እንበር፡ ኣብ ኣስመራ ንብዙሕ ቤትሮታት ኣንቂዑ ዉን ኢዩ። ህዝቢ ኣስመራ ይኩን ደቀምሓረ፡ መንደፈራን ካልኦት ተቀማጢ ከተማታትናን፡ በቲ ዝተፈጥረ ድምጺ፡ ኣመና ሰንቢዱ ኔሩ’ዩ። ኣብ ማእከል ከኣ ኣዚዮም ብዙሓት ብብጫ ካርድ ከም’ኡ ዉን ብፍታዎም ዜግነት ዝወሰዱ ጃሱሳት ማለሊት ስለ’ዝነበሩ፡ ተታዕኒኖም – “ወያነና እኳ ኒክለር ኢያ ትድርቢ ዘላ፡ ሰራዊት ተላሒሱ ኢዩ፡ ወያነና ኣስመራ ክትኣቱ እኳ ቀሪባ፡ ደሃይ ትገብር ኣላ” ወዘተ እንዳበሉ፡ ኣፎም መሊኦም ንህዝቢ ኣብ ምርዓድ ዝተዋፈሩን፡ ደፊሮም ክዛረቡን ዝጀመሩን ኔሮም ኢዮም። እቲ ዝገርም፡ ኩሉ ሰብ ኢዪ ኣስተዉዒልሎም፡ እቲ መንግስቲ ዉን ፈሊጡ ከም’ዛ ዘይ’ፈለጠ ስለ’ዘስቀጠ፡ ገለ ገሊ’ኡስ ኣንታ ኣለና ዲና፡ ኣሎ’ዶ ሻዕቢያ፡ ኣንታ እዚኦም ኣብ ዉሽጣና ጸኒሖም፡ ሓሪዶምና ክሓድሩ ኢዮም…” ኢሉ፡ ብስክፍታ ተካል ሓዲሩ ኔሩ ኢዩ። ደሓር ግን፡ ወረጦ መመዝሒቃ፡ ነቶም ናፍቅቶት ትግራይ ዝነበሮም፡ መረብ ኣሳጊራቶም፡ ኣብ’ኡ ምስ’ቲ ሽሾ ዕስለ ኣንበጣ ማለሊት፡ ድራር ዓረር ኮይኖም – ይኾኑ ኢዮም !!! ህዝቢ ኤርትራ ግን፡ ልክዕ’ዪ ኲናት ሰብን ንብረትን ስለ’ዝበልዕ ክስከፍን ኣቀዲሙ ካብ ክመጽእ ዝክእል ዕንወት ክፈርህን ንቡር ኢዩ። ኣብ ታሪኹ ግን፡ ብጸላኢ ርዒዱ፡ ተዳሂሉ ዉን ስለ’ዘይፈልጥ፡ እቲ ዳርባ ሚሳይላት ዳርጋ “ደሃይ ተበራበር” ኢዪ ኔሩ። “ፋይዳ የብሉን ሓናኒ፡ ኣብ ባርዕ ሰዉራ ሓራሪ … ጨሪሑ፡ ዋላ ዉን ኣብ’ዚ ጉዳያት ፈጺሙ ዘይነበረ፡ ምስ መንግስቲ ኣብ ቆይቁን ሕሜትን ተጸሚዱ ዝነበረ ዜጋ፡ ግምጥል ኢዩ ኢሉ፡ ድፋዓት ተራኢዩ። ኣብ 17-መዓልታት ድማ፡ እዘን ተዓንቂረን ዝጸንሓ ሚሳይላት ምስ ሓሸዉአን፡ ቁጽሪ ኣልቦ ታንክታትን ድሩዓት መካይንን፡ ቁጽሪ ኣልቦ ተተኮስቲ ኣጽዋር፡ መዳፍዓት፡ ድሩዓት መካይን፡ ራዳር፡ ወዘተ ሰሊቡ፡ ብኡ ጌሩ ነዛ ጃንዳን ዕስለኣን ተሳሂልዋ። ንሱ ኢዩ እቲ ሓቂ – ሓቂ ኣስመራ፡ ዳርባ ሚሳይላት – ንዉድቀት ጃንዳ ማለሊት ዘቀላጠፈ ሓቂ !!!ምንጪ ናይዚ ሓበሬታ ካብ ገጻት NationalEr Interest ምኻኑ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ነዚ ሓበሬታ ብተገዳስነት ሼር ብምግባር ናብ ኩሉ ነብጸሓዮ።