ብሉጻት ኣሳእል

ገለ ካብ ብሉጻት ኣሳእል ናይ ደቂ ሃገርና ኤርትራውያን

ኣገረምቲ ሓቅታት

 ማርገሬት ሳንገር ኣብ ዓለም እታ ንመጀመርታ እዋን
ማሕበር ውጥን ስድራቤት ንኽህሉ ኣብ 1917 ዝመስረተት ጓል
እንስተይቲ’ያ። እንተኾነ እቲ ዝመስረተቶ ማሕበር ካብ ሃይማኖታውያንን
መንግስታውያንን ትካላት ዓቢ ተቓውሞ ስለ ዝገጠሞ ማርገሬቲ ንኣስታት
ሓደ ወርሒ ክትእሰር ክኢላ።

 

 ካብ 42 ፕረሲደንታት ኣሜርካ፡ እቶም ፍርቂ ኣየርላንዳዊ መቦቆል
ዝነበሮም’ዮም።

 ልዕሊ ርብዒ ካብ ህዝቢ ዓለም፡ ኣብ ምድረበዳዊ ከባቢ ይነብር።

 ኣብ ከተማ ሻንጋይ ካብ ዝርከባ ሆስፒታላት፡ ነርሳተን ግድነት ሊፒስቲክ
ኣብ ከንፈረን ክቐብኣ ይግደዳ።

 ካብ ዓለም እታ ዝበዝሐ ጸዓት እተህልኽ ሃገር ጃፓን’ያ።

 ኣብ ደቂ ሰብ እቲ ዝቐልጠፈ ዕቤት ዘርኢ ኣካላት (ትሹ) ናይ ጸጉሪ
እዩ።

 ሉል (ዳይመንድ) ቅድሚ ኣርባዕተ ሽሕ ዓመታት ኣብ ሂንዲ ኣብ
ቢድስ ዝብሃል ቦታ ተዳህሲሱ።

 ንሰልፊ ናዚ ወኪሉ ንጀርመን ዝመርሕ ዝነበረ ኣዶልፍ
ሂትለር፡ ቅድሚ ምምጋቡ ንመግብታቱ ክጥዕም ተባሂሉ
ዝተቖጽረ ሰራሕተኛ ነይርዎ። ንሱ፡ ኣዶልፍ ሂትለር
ተመሪዙ ከይመውት ነቲ ዝተቐረበ መግቢ ኣቐዲሙ
ዝጥዕም ዝነበረ ሰራሕተኛ’ዩ።