ጀርመን እገዳ ምንቅስቃስ

ጀርመን፡ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ልዕሊ ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣንቢራቶ ዝጸንሐት ናይ ምንቅስቓስ
እገዳ፡ ካብ መፋርቕ ናይ’ዚ ወርሒ’ዚ ክተልዕሎ ምዃና ገሊጻ።
እቲ ስጒምቲ፡ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንዝወጸት ብሪጣንያ፡ ከምኡ’ውን ኣይስላንድ፡ ኖርወይን ስዊዘርላንድን’ውን
ከምዘጠቓልል፡ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ጀርመን ኣፍሊጡ።
እቲ ካብ 15 ሰነ ዝትግበር ውሳነ፡ ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ብሰንኪ’ቲ ሕማም ኣቋሪጸንኦ ዝጸንሓ ቍጠባዊ
ንጥፈታት ንምጅማር ዘእንፍት ምዃኑ ይግለጽ።
ጀርመን፡ ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብብዝሒ ካብ ዝተለኽፋ ሃገራት ኤውሮጳ’ኳ እንተኾነት፡ ብተዛማዲ ውሑድ ቍጽሪ
ሞት ዝተራእየላ ምዃና ግን ይሕበር።