ዶባዊ ምስሕሓብ ህንዲን ቻይናን

ዶባዊ ምስሕሓብ ህንዲን ቻይናን ንምህዳእ ዝካየድ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪታት ዕንቅፋት ከየጋጥሞ ስግኣት ከምዘሎ ተገሊጹ።

ዶባዊ ምስሕሓብ ህንዲን ቻይናን ንምህዳእ ዝካየድ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪታት ዕንቅፋት ከየጋጥሞ ስግኣት ከምዘሎ
ተገሊጹ።
እዚ ዝተሓበረ፡ ህንዲ ኣብ’ቲ ንኽልቲአን ዘከራኽር ከባቢታት ገዚፍ ሰራዊት ትልእኽ ከምዘላ ድሕሪ ምቅልሑ’ዩ።
ዕላማ’ቲ ወተሃደራዊ ተልእኾ፡ ካብ ሰራዊት ቻይና ክመጽእ ንዝኽእል ስግኣት ንምክልኻል ምዃኑ፡ ሰበ-ስልጣን ህንዲ
ሓቢሮም።
ነቲ ዶባዊ ምስሕሓብ ንምህዳእ፡ ኣብ መንጎ ቻይናን ህንዲን ስምምዕ ከምእተበጽሐ’ኳ ክግለጽ እንተጸንሐ፡ ምንቅስቓስ
ሰራዊተን ብዘይምቍራጹ፡ እቲ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ እወታዊ ውጽኢቱ ክህልዎ ኣጠራጣሪ ምዃኑ፡ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ
ይእምቱ።
ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ መንጎ ሰራዊት ክልቲአን ሃገራት ብዝተኻየደ ግጭት፡ 20 ኣባላት ሰራዊት ህንዲ
ከምእተቐትሉ ይዝከር።
ክልቲአን ሃገራት፡ በቲ ጉዳይ ንሓድሕደን ይወቓቐሳ ምህላወን’ዩ ዝግለጽ ዘሎ።
እቲ ዕጥቃዊ ግጭት፡ ኣብ ውሽጢ 53 ዓመታት ኣብ መንጎ ሰራዊት ክልቲአን ካብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ረጽሚ ዝዓበየ
ሰብኣዊ ክሳራ ዘውረደ ምዃኑ፡ መዛግብቲ ታሪኽ ይጠቕሱ።ቻይናን ህንዲን፡ ዝዓበየ ክፋል ካብ’ቲ ልዕሊ 4,500 ኪሎ-ሜተር ዘከራኽበን ዶብ ብግቡእ ዘይተሓንጸጸን ኣከራኻርን
ምዃኑ ይሕበር።