ዮናታን ታደሰ እንታይ ኢሉ

“ኣይመዉትን እየ ክድሕን እየ” ዮናታን ታደሰ። ምሸት ሰዓት ሽዱሽተ፡ ሰንበት 17 ሓምለ 2022 እዩ። ኣብ ገዛውትና ማይተመናይ ጎደና 806 ረኺበዮ። ብሓይሊ ናብ ማኪና ክስቐል እስቀል ኔሩ። ምሉእ ብምሉእ ተቐይሩኒ። “ ድሓን ዲኻ?” ሓቲተዮ ኩነታቱ እናተዓዘብኩ። “በርቲዓትኒ። ፋርማሲ በጺሐ ክመጽእ። ፈውሲ ቓንዛ ክወስድ” ስኒ ነኺሱ ኣፉ ከፈተ። ኣጆኻ ኢለዮ። ጠሚቱ ብዓይኒ ድንጋጸ፡ ተተንኪፈ። ሽዑ ግን ኣለኹ ወሲኽለይ። ሞራሉ ንሞራለይ ክብ ኣበሎ። ንኡስ መተዓብይቲና እዩ፡ ዕባይ ማይተመናይ። ሕሳስ ልደ ገዛ ከኣ እዩ። ኣቦኡ ኣቦይ ታደሰ፡ ኣቦ ማይተመናይ እዩ- ብጻዕሩን ልቦናኡን ነኽብሮ። ብሓልዮቱን ተገዳስነቱን ንፈትዎ። ግዱስ እዩ። ኣቦይ ታደሰ ናይ ማይተመናይ ጥራይ ኣይኮነን። ብመላእ ደቅ ኣስመራ ብፍላይ ከኣ ብዕዳጋ ሓሙስ ማይ ኣባሻውል ሓዝሓዝን ዝያዳ ይኽበር። ምስ ዓቢ ዓቢ ምስ ንእሽተይ ንእሽተይ፡ ልዕሊ ኹሉ ኣዝዩ እሙንን ሓቀኛን እዩ። ንጋርደር ሆተል ነዊሕ ዓመታት ዘካየደ ወሓለ ኣቦኡ እዩ፡ ብኣጋይሽን ዓማዊልን ተፈታዊን ዝቐየረ ኣቦ። ሕሳስልደ ወዱ ዮናታን ዱላ ከኣ ፍትው ክኸውን ግዜ ኣይወሰደን። ብፍላይ ናብ ጥበብ ምስ ተጸምበረ፡ መሊሱ ደመቐ። ፍሉይ ቅዲ ኣዘያይማን ትልሂትን ሒዙ ጠበቕ ኢሉ። ዱላ ንገዛእ ርእሱን ንብዙሓት ስነ ጥበበኛታት ዝተወልደ’ውን እዩ። ናይ ጥበብ ዓቕሙ ኣብ ስቱድዮ ሜጋ ሚክስ ብመገዲ ማቴዎስ ሓይልኣብ ፈሊጠ። ንብዙሓት ስነ ጥበበኛታት ዝዓደሎ ድርሰት ድንቂ ዘስምዮ እዩ። ሓያል ገጣማይን ዘያማይን ምዃኑ ብስራሕ ኣረጋጊጹ። ውጽእ ብዝበለ ቅዲ ዝሓዘ ትውስፍን ሓያልን ስነ ጥበበኛ ምዃኑ ዘረጋገጸ ስነ ጥበበኛ ዮናታን ዱላ ሎሚ ንዝለዓለ ሕክምና ኣምሪሑ። ንጽቡቕ ብጉስ ኤርትራዊ ኣለኹ ክብሎን ንህልውናኡ ክሰርሕን ምዃኑ ቅንጣብ ጥርጣረ የብለይን። ንዘበገሶ ጉዕዞ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዘብጽሖ እአምን። ኤርትራዊ ማለት- ዕዉት ናይ ዕውታት! እነሆ; ምንጪ ናይዚ ሓበሬታ ካብ ገጻት ”Tesfalem Gebreslaseie Gebremariam”ምኻኑ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ነዚ ሓበሬታ ብተገዳስነት ሼር ብምግባር ናብ ኩሉ ነብጸሓዮ።