ዝገርም ተግባር

ዝገርም ተግባር ሓደ ድኻ ፊሊፒናዊ ገፋፊ ዓሳ፡

ሓደ ድኻ ፊሊፒናዊ ገፋፊ ዓሳ፡ ብኣጋጣሚ 34 ኪ.ግ እትምዘን ሉል ድሕሪ ምግፋፉ፡ ዋግኣ ክሳብ ዝኸብረለይ ብምባል ን10 ዓመት ኣብ ኣጉዶኡ ሓቢኡዋ ጸኒሑ። ጋዜጣ ደይሊ መይል ከም ዝሓበረቶ፡ እዛ ዛጊት ብግዝፋ ኣብ ዓለም መወዳድርቲ ዘይተረኽባ ሉል፡ ዋጋኣ ክሳብ 100 ሚልዮንዶላር ዝበጽሕ’ኳ እንትኾነ፡ እቲ ስሙ ዘይተጠቕሰ ገፋፊኣ ግን ዋጋ ዘይብላ ስለ ዝመሰለቶ “ክሳብ ትኸብረለይ” ብምባል ንሓደ ዕቑድ ብምሕባእ፡ ገዛኡ ብሓዊ ምስ ነደደ’ዩ እቲ ንንብረቱ ኣብ ምውጻእ ዝሕግዞ ዝነበረ መንእሰይ ጐረቤቱ ርእዩ ንዝምልከቶ ዝሓበረ። እቲ ገፋፊ ዓሳ ምስ ተሓተተ “እቲ 100 ሚልዮን ዘይኮነስ፡ ዋጋ’ዛ ሉል ከይፈለጥኩ ኣብ ድኽነት ዘሕለፍኩወን 10 ዓመታት’የን ዘጉህያኒ” በለ።