መርዓዊ

ዝሕፍር ተግባራት መርዓዊ

“ጫማኻ ማዕረ እግርኻ” ዝብል ጸኒሕ ምኽሪ ኣበው ኣሎ። ኩሎም እንገብሮም ዕማማት፡ ምስ’ቲ ዘለና ዓቕሚ ብዘሳኒ መንገዲ ክንፍጽሞም ከም ዘለናን፡ ልዕሊ ዓቕምና ክንከይድ ከም ዘይብልናን ዝምዕድ ልቦናዊ ምስላ’ዩ። ብዙሓት ግን ነዚ ዕሽሽ ብምባል፡ ንርኣዩለይ ስምዑለይ ክብሉ ኣብ ዘይዕዳኦም ክኣትዉ ንዕዘብ። ሊባኖሳዊ ኣይመን ኣልኻልዲ ድማ ሓደ ካብኦም’ዩ። ኣይመን ንዕለተ መርዓኡ ኣብ ክንዲ ብዓቕሙ ዘሕልፎ፡ ካብ’ቲ ኣቐዲሙ 20 ኣባጊዕ ብምሕራድ ውራዩ ዘሕለፈ ዓርኩ “ኣይሓምቕን’የ” ብምባል፡ ዕዳጋ ወሪዱ 10 ኣባጊዕ ዓዲጉ ናብ እንዳ መሕረዲ ወሰደን። ጸኒሑ ናብ’ቲ ዕዳጋ ብምምላስ ድማ፡ ኣዘንጊዑ ካልኦት 13 ብምስራቕ ኰብኲቡ ኣብ’ቲ መሕረዲ ሪጋ ኣትሓዘን። ኣባጊዑ ዝተዘምተ ነጋዳይ ኮለል ኢሉ ምስ ሰኣነን፡ ሳላ ምኽሪ ለባማት ናብ መሕረዲ ከብቲ እታ ከተማ’ዩ ኣምሪሑ። ኣብኡ ድማ ኣባጊዑ ክሕረዳ ሪጋ ሒዘን ጸንሓኦ። እቲ ድሮ መርዓኡ፡ 10 ዝተሓርዳ ኣባጊዕ ዝተቐበለ ኣይመን እተን ዝተረፋ 13 ስለ ዝደንጐያኦ ድሃይ ከጣልል ናብ’ቲ መሕረዲ’ዩ ከይዱ። ኣብኡ ድማ ኣባላት ፖሊስ ተቐቢሎም ናብ ማሕዩሩ ዳጐኑዎ። እዚ ዘሕዝን ወረ ምስ ተናፈሰ፡ መቕርቡን ኣዕሩኽቱን ነቲ ነጋዳይ ብምምሕጻን፡ ከም ዝምሕሮ ገበሩ። ኣይመን ዋላ’ኳ ካብ ቤት ማሕቡስ እንተወጸ፡ እንዳ ጓል ግን ጓሎም ከመርዕዉዎ ፍቓደኛታት ኣይነበሩን።