ምቍጽጻር ብዝተወስደ ስጕምቲ

ዕውት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቍጽጻር ብዝተወስደ ስጕምቲ

ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቍጽጻር፡ ብደረጃ ዓለም ብዝተወስደ ኣብ ቤትካ ናይ ምጽናሕ ስጕምቲ፡ ሚሊዮናት ሰባት ካብ ሞት ከምዝደሓኑ፡ ሓድሽ ኣህጉራዊ መጽናዕቲ ሓቢሩ።
ብመሰረት’ቲ መጽናዕቲ፡ በቲ ስጕምቲ ልዕሊ ሰለስተ ሚሊዮን ሰባት ካብ ሞት፡ ልዕሊ 530 ሚሊዮን ድማ ካብ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ከምዝደሓኑ ተፈሊጡ።
ብኻልእ ሸነኽ እቲ ማሕበረ-ቍጠባዊ ንጥፈታት ዝእግድ ስጕምቲታት፡ ንጽህና ኣከባቢ ኣብ ምውሓስ ዓቢ ኣበርክቶ ከምዝገበረ፡ ኣብ’ቲ መጽናዕቲ ተጠቒሱ’ሎ።
በቲ ስጕምቲ፡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት መጠን ናይ’ቲ ናብ ኣየር ዝትፋእ ካርቦንዳይኦክሳይድ ኣዝዩ ከምዝነከየ፡ ጸብጻባት ኣከባቢ ይሕብሩ።
ኣብ ቤትካ ምጽናሕ፡ ማሕበራዊ ርሕቀት ምሕላውን ጽሬት ምውሓስን፡ ካብቶም ቀንዲ ሜላታት መከላኻሊ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ምዃኖም ይጥቀስ።