ዕብየት ቍጠባ ዓለም፡ ብኣስታት ሓሙሽተ ሚእታዊት ከንቈልቍል ከምዝኽእል ተኣሚቱ።

ዕብየት ቍጠባ ዓለም፡ ኣብ 2020 ብኣስታት ሓሙሽተ ሚእታዊት ከንቈልቍል ከምዝኽእል፡ ኣህጉራዊ ማዕከን
ገብዘብ ማለት IMF ኣሚቱ።
ጠንቂ’ዚ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝኸፍአ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ቍጠባዊ ክስተት፡ ዓለማዊ ጥዕናዊ ስግኣት ኮይኑ
ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ምዃኑ፡ እቲ ማዕከን ኣፍሊጡ።
ብሰንኪ’ቲ ለበዳ፡ ንጥፈታት ቍጠባ ዓለም ንልዕሊ ሰለስተ ኣዋርሕ ምሉእ ብምሉእ ደስኪሉ ከም ይፈለጥ።
ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ፡ ኣብ ቍጠባ ዓለም ዓሚቝ ዝሕታለ ክስዕብ ከምዝኽእል፡ ኣቐዲሙ
ምእማቱ ይዝከር።
እቲ ቍጠባዊ ሳዕቤን፡ ድሕሪ ምግታእ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ’ውን ብቐሊሉ ዝፍወስ ከምዘይመስል፡ ክኢላታት’ቲ ዓውዲ
ስክፍታኦም ይገልጹ።