ዓወታት ሕማም ኮሮናቫይረስ

ዓወታት ሕማም ኮሮናቫይረስ ብ ደቂ ኣንስትዮ

ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ መላእ ዓለም ብምስፍሕፋሕ ህይወት ኣሽሓት ዘባት ኣብ ዝቕዘፈሉ ዘሎ እዋን፡
እተን ብደቂ ኣንስትዮ ዝምርሓ ሃገራት፡ ልዕሊ’ተን ንደቂ ተባዕትዮ ዝምርሓ ሃገራት ኣብ ምክልኻል ኮሮና
ቫይረስ ዝሓሸ ውጽኢት ከም ዘመዝገባ ተገሊጹ።
እተን ከም ጀርመንን ኒውዝላንድን ዝኣመሰላ ብደቂ ኣንስትዮ ዝምርሓ ሃገራት ነዚ ዓወት ከመዝግባ
ዝኸኣላ፡ ኣብ ምውጻእ ቅልጡፍ መምርሒታትን ምክትታልን ብዘርኣየኦ ርእሰ ተኣማንነትን ዕቱብነትን’ዩ።
ብኣንጻሩ ኣብተን ብደቂ ተባዕትዮ ዝምርሓ ከም ኣሜሪካ ፡ ብራዚልን ብሪጣንያን ዝኣመሰላ ሃገራት
ብዝተራእየ ሸለልትነት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ልዕሊ’ዘን ሃገራት ዘስካሕክሕ መቕዘፍቲ የውርድ ከም ዘሎ
ከም ኣብነት ተጠቒሱ።
እዚ ድማ ደቀንስትዮ ንመጻኢ ኣብ ፖለቲካ ክህልወን ዝግብኦ ቦታን ተሳታፍነትን ክዓቢ ከም ዝግባእ
ዘመልክት ምዃኑ ተዓዘብቲ ይገልጹ።
ኣሜሪካን ብራዚልንብብዝሒ ሞትን መልከፍትን ኮሮና ቫይረስ ካብ ዓለም ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃ
ተሰሪዐን ምህላወን ይፍለጥ።