ዓቢ መግለጺ ተዋሂቡ | ኣብ ሓጺር መዓልቲ ኩሉ ክውዳእ እዩ

ሰላም እዚ ሓበሬታ ካብ ገጻት መንግስቲ ኢትዮጵያዊ ከምዘለዎ ናባኹም ነብሎ ስለ ዘለና ፤ ንሕና ዘይነዘውትሮም ቃላት ወይ ብሂላት ክትረኽቡ ስለ ትኽእሉ፡ ኣቀዲምና ነዚ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ናብቲ ዝወጸ ሓበሬታ ክነብለኩም፡  ዕጡቕ ህወሓት ኣብ ሓፂር እዋን ዕጥቑ ፈቲሑ ናብ ዝተዳለወሉ ቦታ ከምዝኸይድ ናይቲ ዕጡቕ ሓይሊ ኣዛዚ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣፍሊጦም። ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ንቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ፣ እቲ ኹናት ንህዝቢ ትግራይ ጥራሕ እንተይኾነስ ከም ሃገር ‘ውን ምንጋዕ ዝፈጠረ ከምዝኾነ ገሊፆም። ‹‹ብሓፈሻ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ካብ ኹናት ናብ ሰላም ዝገብሮ ምስግጋር ካባና ዝግበር ትፅቢት ክንገብር ኢና›› ክብሉ ገሊፆም ። ናይቲ ሰላም ስምምዕነት ኣተገባብራ ትኹረት ዝገበረ ዘተ ኣብ ናይሮቢ ካብ ዝካየድ ጀሚሩ ስራሕቲ እናተሰርሑ ከምዝኾኑ ‘ውን ኣብሪሆም ‘ዮም። ዝኾነ ሓይሊ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ሓደ እዚ ዝማሓደርን ካብዚ ወፃኢ ሓይሊ ትግራይ ዝባሃል ከምዘየለ ዝገለፁ እቶም ኣዛዚ ፣ በዚ መሰረት ድማ ስምምዕነት ሰላም ሕድ ሕድ ኣባል ንክፈልጦ እናተገበረ ‘ዩ ኢሎም። ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ክሳብ ታሕቲ ዘለዉ ኣባላት ጉጅለ ስለ ስምምዕነት ሰላም ግንዛበ ከምዝተፈጠረን ኣብ ምርድዳእ እናተበፅሐ ከምዝኾነ፣ ኣብ ዝቕፅል ክልተ መዓልቲ ክሳብ ታሕቲ እዚ ተግባር ከምዝዛዘም ተዛሪቦም። ናይ ህወሓት ዕጡቃት ምፍታሕ ብፕሪቶሪያል ስምምዕነት ብግልፂ ዝተቐመጠ ከምዝኾነ ፣ ዕጥቂ ምፍትሑ ህዝቢ ትግራይ ናይ ፀጥታ ስግኣት ብዘገናዘበ መልክዑ ኣብ ተግባር ከምዝውዕል ተዛሪቦም ‘ዮም። ኣብ ተግባር ዝውዕል ከይዲ ዕጥቂ ምፍታሕ ከም ቅፅዓት እንተይኾነስ ከም ሓደ ከይዲ ሰላም ዝረአ ከምዝኾነ ብምግላፅ ፣ እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ኣብ ሓፂር እዋን ዕጥቑ ፈቲሑ ናብ ዝተዳለወሉ ቦታ ከምዝኣቱ ኣብሪሆም። ብምቕፃል እቲ ዕጡቅ ካብ ዘለዎ ቦታ ተንቀሳቂሱ ናብ ዝተዳለወሉ ቦታ ከምዝኸይድ ዝገለፁ እቶም ኣዛዚ፣እዚ ናይ ሎጅስቲክ ዓቕሚ ክሳብ ዝፈቐደ ኣብ ዝተወሰነ መዓልቲ ዝስራሕ ‘ዩ ኢሎም። እቲ ስምምዕነት ኹናት ክሳብ መወዳእታ ንምትራፍ ዕሙቕ ዓቕሚ ኣለዎ ዝበሉ እቶም ሌተናል ጀነራል ፣ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ‘ውን ንህዝቢ ትግራይ ናይ ምሕላው ከም ሓላፍነት ክወስድ ከምዘለዎ ኣተሓሳሲቦም ‘ዮም። እቲ ዕጡቕ ምኽፋል ዝገበኦ መስዋእትነት ክኸፍል ኣለዎ ‘ምበር ምኽፋል ዘይግበኦ መስዋእቲ ክኸፍል ከምዘይደልዩ ዝተዛረቡ ሌተናል ጀነራል፣ ኹናት ዝፈጥሮ መከራ ጠንቂቕና እንፈልጦ ብምዃና ‘ምበር እቲ ስምምዕነት ብጭቡጥ ንማንም ንምሕጓስ ወይም ክኸፍኦ ዝገበርናዮ ኣይኮነን ኢሎም። እቶም ሌተናል ጀነራል ከምዝበልዎ ፣ ሕሙቕ ብዝበለ መልክዑ ኹናት እናኽፈሎ ዘሎ ዋጋ ሪኢና ኢና ዝበሉ እንትኾን ብብርኪ ህዝቢ ድማ ብፍለይ ህዝቢ ትግራይ ንዓመታት ዘሕለፎ ስቓይን ዝነበረ ስእነት ሕክምናን ጥምየትን ዝፍለጥ ብምዃኑ እቲ ሰላም ስምምዕነት ኣድላይ ከምዝኾነ ተዛሪቦም። እቲ ስምምዕነት ኣብ መንጎ መንግስትን ህወሓት ተደራደርቲ ዝተፈጠረ ምትእምማን ኸዚ ንምዝራብ ጊዚኡ ከምዘይበፅሐ ዝገለፁ እቶም ኣዛዚ፣ እቲ ድርድር ፅቡቕ መንፈስ ከምዝነበሮ ገሊፆም ፣ ኣብ ከይዲ ኣተገባብራ ዝተርኣዩ ክፍተታት ንምርኣይን ንምፍታሕን ፀገም ኣይነበረን ኢሎም። ኣብ ተግባራዊነቱ ካብ ኹናት ናብ ሰላም ዝግበር ስግግር ዝተፈላለየ ስኽነት ዝሓትትን ንድሕሪት ዝምልሱ ነገራት እናፀረጉ ምኻድ ዝሓትት ከምዝኾነ ዝተረኸበ ሰላም ሕድ ሕድና ስትራቴጂክ ሸቶ ገይርና ምስራሕ ትፅቢት ይግበረልና ክብሉ ተዛሪቦም። ምንጪ ናይዚ ሓበሬታ ካብ ገጻት ”Ethiopian Press Agency/Tigrigna”ምኻኑ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ነዚ ሓበሬታ ብተገዳስነት ሼር ብምግባር ናብ ኩሉ ነብጸሓዮ።

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *