ዓቢ ሓበሬታ | ኣብ ከተማ መቐለ ዝውረ ዘሎ

ሰላም እዚ ሓበሬታ  ከምዘለዎ ናባኹም ነብሎ ስለ ዘለና ፤ ንሕና ዘይነዘውትሮም ቃላት ወይ ብሂላት ክትረኽቡ ስለ ትኽእሉ፡ ኣቀዲምና ነዚ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ናብቲ ዝወጸ ሓበሬታ ክነብለኩም፡ እቲ ሰራዊት ንድሕንነት ሓደ ጉጅለ ዝተዓጠቐ ሰራዊት ምዃኑ ግልፂ እናኾነ መፅዩ። ናይዚ ጉጅለ ድሕንነት ከድሕን ተዓጢቑ፣ ሐዚ ድማ ናይቲ ጉጅለ ነብሲ ከድሕን ናብ ካምፕታት ይእከብ ኣሎ። ምኽንያቱ ከባቢ 70% መሬት ትግራይ ፣ ልዕሊ ፍርቂ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኢድ ሰራዊት ኢትዮጵያን ካልኦትን ኣትዩ እዩ። ሐዚ ዕጥቁ ዝፈትሕ ዘሎ ብዋናነት ነቲ ኣብ መቐለ ዘሎ ጉጅለ ንምድሓን እምበር ንህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን። ንምንታይ ምስ ኢትዮጵያ ኩናት ዘይቀፀለ ዝብል ሕቶ የብለይን። ይኹን እምበር ምግዳሉ ስለ ትግራይ እንተኔሩ ዕላማታተይ ኣበይ በፅሑ? መስዋእቲ ብፆተይ ንምንታይ ኔሩ ? ኢሉ ክሓትት ኔርዎ። ነዚ ንትግራይ ዝፃወታ ዘሎ ጉጅለ ልጓም ከትሕዝ ነይርዎ። እዚ ሰራዊት እዚ ዕጥቁ ፈትሐ ኣይፈተሐ ትርጉም የብሉን። እቲ ዝተረፈ እውን ሓላዊ ስልጣን ጉጅለ ኮይኑ ከም ዝመፅእ ፍሉጥ እዩ።ምንጪ ናይዚ ሓበሬታ ካብ ገጻት ”ግዜ ኩሉ እዩ ተተማህርካሉ & Bm Tesf”ምኻኑ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ነዚ ሓበሬታ ብተገዳስነት ሼር ብምግባር ናብ ኩሉ ነብጸሓዮ።