ወዲ 13 ዓመት ኣብ ዝነበርኩሉ ምስ ጓል 20 ዓመት ስጋዊ ርክብ

ወዲ 13 ዓመት ኣብ ዝነበርኩሉ ምስ ጓል 20 ዓመት ስጋዊ ርክብ ፈጺመ ነይረ። ሕጂ ግን እፈርህ ኣለኹ። ዝዀነ ይኹን መከላኸሊ ስለ ዘይተጠቐምኩ ጉድኣት ከምጽኣለይ ይኽእል ዶ?

H.T. ካብ እምባኳኻት

ብቐዳምነት ኣብ’ዚ ዕድመ’ዚ ስጋዊ ርክብ ንኽትፍጽም ኣካላዊ ይኹን ኣእምሮኣዊ ብቕዓት የብልካን። ኣብ ንኡስ ዕድመኦም ኣብ ከም’ዚ ናትካ ዝኣመሰለ ተግባራት ዝዋፈሩ ቈልዑ ኣብ ናብራኦም ዘይሕጉሳትን ርእሰ ምትእምማን ዘይብሎምን እዮም ዝዀኑ። እነሆ’ኳ ንስኻ ኣብ ጭንቀት ከም ዘለኻ ብገዛእ ቃላትካ ትነግረና ኣለኻ። ኣብ ርእሲ’ዚ፡ ብዘይ ዝዀነ ይኹን መከላኸሊ ስለ ዝፈጸምካዮ ንሕማማት መውስቦ ቅሉዕ ኢኻ። እዞም ሕማማት እዚኣቶም ዕድመ ዘይፈልዩን ኣብ ዝዀነ ይኹን እዋን ክሕዙዝኽእሉን’ዮም። ሕጂ’ውን ዓቕመ ኣዳም በጺሕካ እንተሊኻ፡ ካብ ፍኑው ጾታዊ ርክብ ተቖጠብ። ተመርሚርካ ድማ ድሕነትካ ኣረጋግጽ።