ክኢላታት ጥዕና ቻይና፡ ሓደገኛ ምዃኑ ዝገለጽዎ ሓድሽ ቫይረስ፡ ኣብ ሓሰማ ከምዝረኸቡ ኣፍሊጦም።

ክኢላታት ጥዕና ቻይና፡ ሓደገኛ ምዃኑ ዝገለጽዎ ሓድሽ ቫይረስ፡ ኣብ ሓሰማ ከምዝረኸቡ ኣፍሊጦም።
እቲ ቫይረስ፡ ናብ ሰባት ክመሓላለፍ ከምዝኽእልን ሓደገኝነቱ ከቢድ ክኸውን ተኽእሎ ከምዘሎን፡ እቶም ክኢላታት
ስግኣቶም ገሊጾም ኣለዉ።
ሃገሩ ነቲ ጉዳይ ብዕቱብ ትከታተሎ ከምዘላ ዝገለጸ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና፡ ከይላባዕ ጻዕሪታት
ከምእተካይድ ኣረዲኡ።
ንመግቢ ዘገልግሉ እንስሳታት ብሓፈሻ፡ ሓሰማ ድማ ብፍላይ፡ ምንጪ ተላባዕቲ ባይረስ ኮይኖም ምጽንሖም፡ ክኢላታት
ጥዕና ይገልጹ።
መበገሲ ናይ’ቲ ጥዕናዊ ስግኣት ዓለምና ኮይኑ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ፡ ካብ እንስሳታት ዝተበገሰ ክኸውን
ከምዝኽእል’ዩ ዝእመት።
በቲ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2019 ኣብ ቻይናዊት ከተማ ሁዋን ዝተራእየን ናብ መላእ ዓለም ዝተላበዐን ለበዳ፡ክኢላታት ጥዕና ቻይና፡ ሓደገኛ ምዃኑ ዝገለጽዎ ሓድሽ ቫይረስ፡ ኣብ ሓሰማ ከምዝረኸቡ ኣፍሊጦም።
እቲ ቫይረስ፡ ናብ ሰባት ክመሓላለፍ ከምዝኽእልን ሓደገኝነቱ ከቢድ ክኸውን ተኽእሎ ከምዘሎን፡ እቶም ክኢላታት
ስግኣቶም ገሊጾም ኣለዉ።
ሃገሩ ነቲ ጉዳይ ብዕቱብ ትከታተሎ ከምዘላ ዝገለጸ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና፡ ከይላባዕ ጻዕሪታት
ከምእተካይድ ኣረዲኡ።
ንመግቢ ዘገልግሉ እንስሳታት ብሓፈሻ፡ ሓሰማ ድማ ብፍላይ፡ ምንጪ ተላባዕቲ ባይረስ ኮይኖም ምጽንሖም፡ ክኢላታት
ጥዕና ይገልጹ።
መበገሲ ናይ’ቲ ጥዕናዊ ስግኣት ዓለምና ኮይኑ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ፡ ካብ እንስሳታት ዝተበገሰ ክኸውን
ከምዝኽእል’ዩ ዝእመት።
በቲ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2019 ኣብ ቻይናዊት ከተማ ሁዋን ዝተራእየን ናብ መላእ ዓለም ዝተላበዐን ለበዳ፡