ክብረ-ወሰን ሰይሩ ብሞት ዝሓለፈ

ክብረ-ወሰን ሰይሩ ብሞት ዝሓለፈ

ስድራ ቤት ናይ’ቲ ኣብ 2014 ብብዝሒ መስተ ናይ ዝሞተ ሰብ፡ ንኩነታት ኣማውታኡ ዝምልከት ሓበሬታ ክእክቡ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ንዋና ባር ብቕትለት ከሲሶም ናብ መጋባእያ ከም ዘቕረብዎ ተፈሊጡ። ክሌርሞን ፌራንድ ኣብ ዝተባህለ ናይ ፈረንሳ ከተማ ኣብ ዝርከብ ባር፡ ብዝሒ ኣልኮላዊ መስተ ብምስታይ ክብረ-ወሰን ንምስባር ዝፈተነ ዓሚል መበል 56 መለክዒ ምስ ሰተየ እዩ ሞይቱ። መበል 56 መለክዒ ምስ ሰተየ፡ ሓደ ኣበስንቲ (ሊትሮ) ሓሊፉ ከም ዝነበረ ዝሕብሩ ጸብጻባት፡ ከይጸንሐ ብድኻም ልቢ ወዲቑ ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወስደ ይገልጹ። እቲ ሬኖድ ብዝብል ሽም ጥራይ ዝተረቝሐ ሰታይ፡ ኣብ’ቲ ለ ስታርተር ተባህለ ባር ዝነበረ ናይ 55 መለክዒ ክብረ-ወሰን ንምስባር ጥራይ እዩ ነይሩ ፈተንኡ። ስድራ-ቤት መዋቲ፡ ንዋና እቲ ባር ናብ ሞት ክሳዕ ዝበጽሕ የተባብዖ ከም ዝነበረን፡ ኣብ መበል 44 መልክዒ ከኣ ናብ መዋታይ ብምቕራብ ኣብ እዝኑ “12 ተሪፈናኻ” ብምባል ክቕጽል ከም ዝደፋፍኦን ጠቒሶም ክሲ ኣቕሪቦምሉ ኣለዉ።