ኬንያውያን መጻምድቲ ዝገበርዎን ዘጋጠሞምን ፉሉይ ኣጋጣሚ

ኣብዚ ስእሊ እንዕዘቦም ዘለና ኬንያውያን መጻምድቲ፡ ዕለተ-መርዓኦም ብዝወሓደ
ወጻኢታት – ማለት ብሓንቲ ዶላር ክጽምብሉ ብምኽኣሎም ኣቓልቦ ማዕከናት
ዜና’ታ ሃገር ረኺቦም ነይሮም። ዊልሰንን ኣን ሙቱራን እኹል ኣታዊ ስለዘይነበሮም፡
ብዘይ ድግስን ጓይላን፡ ብዘይ ቬሎን ዕምባባን እዮም ዕለተ-መርዓኦም ፈጺሞም።
ንሳቶም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ፡ “ገንዘብ የብልናን፡ ዘለና ፍቕሪ ጥራይ
እዩ” ብምባል፡ ብዘይ ዝኾነ ወጻኢታት ክምርዓዉ ከምዝወሰኑ ኣረዲኦም። ክልቲኦም
ኣረጊት ክዳን ወድዮም እዮም’ውን ነቲ ስነ-ስርዓት መርዓኦም ፈጺሞምዎ።
እቲ ዜና ድሕሪ ምዝርግሑ ግን፡ ካብ ትጽቢቶም ወጻኢ ዝኾነ ነገራት ከም
ዝገጠሞም ቢቢሲ ሓቢሩ። ትማሊ ኣብ መዓልቲ ፍቑራት (14 ለካቲት) እቶም
መርዓውቲ ዘይተጸበይዎ ህያባት ክውሕዘሎም ውዒሉ። ሓደ ኬንያዊ ኩባንያ
ንኽብሪ ናይቶም መርዓውቲ ገዚፍ ጽምብል ብምውዳብ፡ ናይ ክዳን፡ ስእሊን ካልእን
ወጻኢታት ድሕሪ ምድላው፡ ድሙቕ ናይ መርዓ ስነ-ስርዓት ኣካዪድሎም። ኣብቲ
ኣሽሓት ሰባት ዝተሳተፍዎ ጽምብል፡ ሓዳስ ማኪናን ካልእ ኣብ መናብሮኦም ዘድልዮም
ህያባትን እውን ከም እተበርከተሎም ተሓቢሩ።
ቢቢሲ ከምዝሓበሮ፡ እቲ ሰበ-ስልጣን ኬንያ ከይተረፉ ዝተሳተፍዎ ጽምብል መርዓ፡
ናይ 35 ሽሕ ዶላር ወጻኢ ሓቲቱ።