ካፈይን ዝተሓወሶ ጸዓትምጽባብ ልቢ የቀላጥፍ

ቀመማዊ ባእታ – ካፈይን ተሓዊሱዎ ብመልክዕ መስተ ተዓሺጉ ዝዳሎ ‘ጸዓት’ ኣገባብ ህርመት ልቢ ክልውጥ ከምዝኽእል ተመራመርቲ ኣጠንቂቖም። ጉጅለ ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ቦን -ጀርመን፡ ነዚ ክርድኡ ዝኽኣሉ 17 ሰባት ናይ ጸዓት መስተ ድሕሪ ምስታዮም ድሕሪ ሓደ ሰዓት ኣሳእል ልቦም ብምልዓሎም ከምዝዀነ ተፈሊጡ። ድሕሪ’ቲ መስተ፡ ምጽባብ ልቢ ኣዝዩ ዛይዱ ከምዝረኸብዎ’ውን ኣረዲኦም። እቶም ተመራመርቲ ነቶም ኣብቲ መጽናዕቲ ዝተሳተፉ ሰባት ኣብ 100 ሚሊ ሊትር 32 ግራም ካፈይን ከምኡ’ውን ኣብ 100 ሚሊ ሊትር 400 ግራም ካፈይን ዘለዎ ናይ ጸዓት መስተ’ዮም ሂቦሞም። በዚ መሰረት፡ ናይ ጸዓት መስተ ምህላኽ ኣብ ልቢ ናይ ሓጺር ጽልዋ ዘሕድር ኰይኑ ረኺቦሞ። እዚ ናይ ጸዓት መስተ ብኸመይ ዝብል ግን ዛጊት ከምዘየረጋገጽዎ ኣፍሊጦም። ናይ ጥዕና ጸገም ዘለዎም ቈልዑንዓበይቲ ሰባትን ነቲ ናይ ጸዓት መስተ (energy drinks) ከወግድዎ እቶም ተመራመርቲ ጸዊዖም። ብፍላይ ድማ እቶም ዘይስሩዕ ህርመት ልቢ ዘለዎም ሰባት ፍጹም ካፈይን ዝተሓወሶ መስተ ከይሰትዩ ተላብዮም። “ክሳብ ሕጂ፡ ናይ ጸዓት መስተ ኣብ መስርሓት ልቢ እንታይ ጽልዋ ኣለዎ ብንጹር ኣይፈለጥናዮን ነይርና። ኣብ ጸዓት መስተ ዘሎ ትሕዝቶ ካፈይን ግን፡ ካብቲ ኣብ ቡንን ኮካን ዘሎ ዓይነታት ካፈይን ብሰለስተ ዕጽፊ ስለዝዛይድ፡ ሓደገኛነቱ ኣመና ኣሰካፊ ከምዝገብሮ ክንርዳእ ክኢልና ኣለና’’ ይብሉ እቶም ተመራመርቲ። ምስ ልዑል ትሕዝቶ ካፈይን ምውሳድ ብዙሕ ኣሉታዊ ጽልዋታት ከምዘለዎ ምስክር ኣየድልዮን። ከም ኣብነት፡ ቅልጡፍ ህርመት ልቢ፡ ምልዓል ጸቕጢ ደም፡ ከምኡ ድማ ብዝኸፍአ መልክዑ ወቕዒ ወይ ሃንደበታዊ ሞት ምጥቃስ ከምዝክኣል እቲ ሓበሬታ የመልክት።