ካብ ሓንቲ ኣደ ዝተወልዱ ኣሕዋት

እዚ ስእሊ’ዚ ኣባላት ሓንቲ ስድራቤት ብሓባር ዝተሳእልዎ’ዩ። እቲ ናይዚ ቅንያት ስእሊ ኣብ ጋዜጣታት ብሪጣንያ ዝተዘርገሓሉ ምኽንያት ድማ እታ ድሮ ኣብታ ሃገር ዝዓበየት ስድራ ተባሂላ ክብረወሰን ዝሓዘት ስድራቤት ሓንቲ ኣባል ብምውሳኻ’ዩ። ናይ መዓልታት ዕድመ ዘለዋ ሃሊ መበል 18 ኣባል ናይታ ስድራ’ያ። “ስድራና እናዓበየ ምምጽኡ ዝኾነ ስክፍታ የብልናን። የግዳስ፡ መመሊስና ደኣ ንሕጎስ ኣለና” ትብል ጓል 39 ዓመት ኣደ ናይታ ስድራ ሱ ረድፎርድ። ንሳ፡ ጓል 15 ዓመት እንከላ ጓል ከምዝተቦከረት ትሕብር። ካብ ሽዑ ጀሚራ ድማበብዓመቱ ትወልድ ምህላዋ ትገልጽ። ገና ናይ ምውላድ መደባታ ቀጻሊ ምዃኑ’ውን ተረድእ። ኣብ ናይ 40’ታት ዕድመ ዝርከብ ኣቦ ናይታ ስድራ፡ ኒል ራድፎርድ ብወገኑ፡ ስድራቤቱ ዘለዋ ብዝሒ ኣባላት ብዘየገድስ፡ ብፍቕርን ስኒትን መዓልታዊ መነባብሮኣ ትመርሕ ምህላዋ ገሊጹ። እቲ ዝገርም ኣብ ሃገራት ምዕራብ ቈልዓ ምዕባይ ከቢድ ምዃኑ ኣብ ዝንገረሉ፡ እቶም ወለዲ ካብ ዝኾነ ኣካል ሓገዝ ከይተጸበዩ ብገዛእ ጻዕሮም ደቆም የዕብዩ ምህላዎም’ዩ።