ከምዚ’ውን ኣሎ | ጉድ ስማዓ

ኣብ ፊንላንድ፡ ኣብ ፈለማ ዓመት 2002 ሓንቲ ናይ ጽዕነት ማኪና ሃንደበት ካብ መስመራ ብምውጻእ ንወዲ 70 ዓመት ሽማግለ ሰብኣይ ህይወቱ ኣስኣነቶ። እቲ ግዳይ ዝዀነ ሰብኣይ ብሽክለታኡ ተወጢሑ ኣብ ቀንዲ መስመር ሰሜን ሄለንስኪ ኣብ ዝርከብ ጽርግያ እናተጓዕዘ ከሎ እዩ፡ በታ ጎድኒ ጎድኑ ትኸይድ ዝነበረት ማኪና ሓደጋ ክወርዶ ዝኸኣለ። ድሕሪ ፍጻመ እዚ ሓደጋ፡ ድሕሪ ክልተ ሰዓት ብተመሳሳሊ ኣገባብ ሓደ ወዲ 70 ዓመት ሰብኣይ ብሓንቲ ናይ ጽዕነት ማኪና ህይወቱ ስኣነ። እዚ ሰብኣይ ከም’ቲ ቅድሚ ክልተ ሰዓት ህይወቱ ዝሰኣነ ሰብኣይ ብብሽክለታ እዩ ዝጐዓዝ ነይሩ። መዓስ እዚ ጥራይ፡ እቲ ግዳይ ዝዀነ ካልኣይ ሰብኣይ ምስቲ ኣቐዲሙ ህይወቱ ዝሰኣነ ሰብኣይ ዘመሳስሎ ነገር እንተነይሩ፡ እቲ ሓደጋ ልክዕ ኣብታ ኣቐዲማ ሓደጋ ዝተፈጸመትላ ቦታ ማለት፡ ሰሜን ሄልሲንኪ ኣብ ዝርከብ ቀንዲ መስመር ጽርግያ ከጋጥም ምኽኣሉ እዩ። እቲ ንኹሉ ዘገረመን ዘስደመመን ፍጻመ ግና፡ ክንዮ’ቲ ጠንቅን ግዜን ቦታን፡ ኣብ ኣማውታኦም እውን ሓደ ዘመሳስሎም ረቛሒ ክርከብ ምኽኣሉ እዩ። ንሱ ኸኣ፡ እዞም ክልተ ኣብ መበል 70 ዓመቶም ብሃንደበታዊ ኩነት ብሞት ዝተፈልዩ ሰብኡት፡ ማናቱ ኣሕዋት ኰይኖም ምጽንሖም እዩ። ነዚ ዛንታን ፍጻመታቱን ምስ ሰማዕካ ድማ “ብሓንሳብ ዝመጽኡስ ብሓንሳብ ይፋነዉ” ክትብል ትግደድ።ምንጪ ናይዚ ሓበሬታ ካብ ገጻት ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ምኻኑ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ነዚ ሓበሬታ ብተገዳስነት ሼር ብምግባር ናብ ኩሉ ነብጸሓዮ።