ከም’ዚ’ውን ኣሎ

ከም’ዚ’ውን ኣሎ| መስተንክራውያን ሰብ ሓዳር

ዕለተ-መርዓኦም ዝኣኸለ ተጻመድቲ፡ ነቲ ኣጋጣሚ ፍሉይን ተዘካርን ድምቀት ከልብሱ ብዙሕ ይጽዕሩ። እዞም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ከተማ ኣንካራ-ቱርኪ ጽምብል መርዓ ዘከየዱ ክልተ መንእሰያት ከኣ፡ ቀሊል ግን ከኣ ዓቢ ሰብኣዊ መልእኽቲ ዘለዎ ጽምብል መርዓ እዮም ኣሕሊፎም። ንሳቶም፡ ነቶም ኣብ ጐደናታት’ታ ከተማ ዘለዉ ለማኖን ግዳም ሓደርን ብምዕዳም፡ ነቲ ብዙሕ ወጻኢታት ዝፈሰሶ ሽሻይ ኣቋደሱዎም። መርዓውን መርዓትን ንክልተ ሰዓታት ደው ብምባል፡ ነቶም ስኡናት መግቢ ክዕድሉ እንከለዉ፡ ኣዕሩኽን መሓዙትን ካልኦት ዕዱማትን፡ ቦታ ኣብ ምትሓዝን ብያቲታት ኣብ ምልዓልን ክሳተፉ ውዒሎም። ካብ’ቶም ኣብ’ቲ መርዓ ዝተሳተፉ ግዳም ሓደር፡ “ኣብ ህይወተይ ከም’ዚ ዓይነት መግቢ ጥዒመ ኣይፈልጥን’የ። እዞም ተጻመድቲ ኣብ ሰማይ ይርከቡዎ” ብምባል መሪቑ።